Kan Black Friday bli et kjærkomment lyspunkt?

Denne uka inviterer handelsstanden til Black Friday.  I en bransje hvor fire av ti gikk med underskudd i 2015 hadde det gjort seg med godt salg.

Det amerikanske handlefenomenet markeres av handelsstanden dagen etter Thanksgiving. Black Friday markerer starten på julehandelen og er ofte en viktig indikator på hvordan høysesongen i handelsnæringen blir.

En alternativ forklaring på tradisjonen er at denne salgsdagen vender røde tall til svarte tall for handelsbransjen. Det trengs. I SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer 2016 har vi gjort dypdykk i 2015-regnskapene til handelsbedriftene i Trøndelag og i Møre og Romsdal.

Tallenes tale er tydelig: Lønnsomheten økte med ett prosentpoeng, men fire av ti handelsbedrifter hadde negativt resultat.

Lønnsomheten, målt i resultatmargin før skatt, økte med ett prosentpoeng fra året før til 3,9 prosent for bransjen totalt i vår region. Like fullt økte andelen bedrifter med underskudd fra 34,5 prosent til 39,6 prosent. Varehandel er sammen med bygg og anlegg den bransjen som har flest konkurser.

Kategoriene med best lønnsomhet er øvrige (6,7 prosent) og dagligvarer (4,6 prosent). Svakest resultatmargin finner vi i klær og sko (1,3 prosent) samt sport og fritid (1,0 prosent).

Bransjene med størst omsetningsvekst i 2015 var kategoriene sport og fritid (9,4 prosent) samt øvrige (7,2 prosent). Øvrige er hovedsakelig segmentet lavpris med Europris som dominerende aktør. Bransjene som har hatt svakest utvikling i omsetning er dagligvarer med 1,8 prosent samt klær og sko på minus 5,7 prosent.

2015-regnskap: Utvikling i omsetning og resultat fordelt på regioner samlet for bransjene i varehandel (ekskl. motor):

 

 Les mer om bransjeanalysen av varehandel og mye annet spennende!

SpareBank 1 SMN gir ut barometeret fordi vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.