Shaken, not scared

De første reaksjonene i oljepris og de internasjonale børsene reagerer med et umiddelbart fall. Vi tror dette er umiddelbare markedssvingninger, og at Trump i mindre grad enn fryktet vil påvirke og bremse verdensøkonomien når støvet har lagt seg.

Nattens valgtriller har gitt et resultat som få kunne tro. Og selv i eget parti møter han sterk motstand for mange av sine mest dramatiske forslag.

Hva er det Trump har foreslått som gir så sterke reaksjoner?

Svaret er frykten for at han skal inn gripe inn i verdenshandelen, og reaksjonene er primært knyttet opp til denne usikkerheten. Avkastningen investorer forventer er knyttet til risiko, og usikkerhet. Går vi nå inn i en tid hvor Trump skal markere seg med endringer i tollsystem, begrensning av verdenshandel og store endringer i skattesystemet i verdens største økonomi så vil dette påvirke oss alle indirekte. Noen av disse «løftene» er:

  • Redusere skatter – og øke gjeld for USA ytterligere
  • Redusere eller fjerne samarbeid om internasjonal handel
  • Øke skatter og bygge tollmurer for å skape arbeidsplasser
  • Stoppe eller begrense innvandring

Med stor sannsynlighet vil disse tiltakene – hvis de gjennomføres – lede til en reduksjon av veksten i verdensøkonomien, lavere oljepris og lavere press rentene i USA.

Det store spørsmålet er hva som faktisk blir gjennomført

Vi får nå en test på hvor mye en enkelt politiker kan gjøre. Utspillene Trump har kommet med finner i varierende grad støtte i det republikanske partiet, og med all sannsynlighet vil de mest vidtrekkende enkeltforslagene slipes, justeres og forsinkes slik at endringene for den enkelte av oss langt her borte i Norge blir små.

Usikkerheten som introduseres, og de store svingningene vi nå ser vil isolert sett likevel bidra til en høyere forventning til risikopremie i både pengemarkedet og aksjemarkedet. Når vi ser mer av retningen er det likevel lite sannsynlig at denne ene mannen kan bremse verden mye. Huset ditt står der det stod i går. Sparepengene dine er der fortsatt, og børsene vil også fremover fortsette å svinge gradvis oppover.

Da går tankene heller til amerikanerne som vil merke og føle mer av endringene direkte.