Slik sikrer du deg i ekstremvær

Nesten hvert eneste år blir vi rammet av stormvær her i landet. Hardest rammet er Trøndelag, der hele 19 prosent har blitt rammet av stormskader.

Nær 900 000 nordmenn frykter ekstremvær som storm eller orkan der de bor. Det viser en undersøkelse for SpareBank 1 Forsikring.

– Dessverre er det en del folk som har fått ødelagt julefeiringen sin av ekstremvær de siste årene. Julen 2013 herjet ekstremværet Ivar i romjulen og forårsaket over åtte tusen skader, sier skadeforebygger Fred Nilsen i SpareBank 1 Forsikring.

Undersøkelsen viser at stormvær og kraftig nedbør står for de fleste ekstremvær-skadene her til lands. Hele åtte prosent har opplevd skader på hus eller eiendeler på grunn av dette.

Hardest rammet er Trøndelag, der hele 19 prosent har blitt rammet av stormskader, etterfulgt av Vestlandet med 17 prosent og Agder/Rogaland med 14 prosent.

Her er forholdsreglene du må ta

– Om vi blir rammet ved årsskiftet i år, gjenstår å se, sier Fred Nilsen. Han har følgende råd til de som kan være utsatt:

For å unngå bygningsskader

  • sjekk at takrenner og nedløp er åpne. Har huset flatt tak MÅ alle sluk være åpne
  • sjekk at alle taksteiner og mønepanner er på plass og hele.
  • sjekk gjerne taket på nytt etter at stomen er over

For å unngå skader på møbler og utstyr ute

  • utemøbler bør lagres innendørs eller sikres på annen måte hvis de må stå ute
  • ta inn eller sikre trampoline slik at ikke den blåser vekk i stormen

For å unngå skade på bil og campingvogn

  • flytt disse slik at de ikke står utsatt for vind eller slik at de ikke rammes av trær eller greiner
  • husk at det er behov for kaskodekning for å få dekket denne typen skader

For å unngå skade på båt

  • husk på sikring av båt både på vannet og på land

[button class=»read» url=»https://www.sparebank1.no/smn/forsikring/»]Beregn pris og kjøp forsikring[/button]

Kilde: Forbrukerundersøkelse fra Respons Analyse for SpareBank 1 om ekstremvær. I alt 1011 personer var med i undersøkelsen, som ble foretatt mellom 27. november og 3. desember 2014