SMN nr 1 på samfunnsansvar

Ifølge norske journalister er SpareBank 1 SMN den som tar aller størst samfunnsansvar av de 29 mest profilerte virksomhetene i Norge. Det viser PR-Barometeret som ble presentert tidligere denne uka.

PR-barometeret er en årlig undersøkelse i regi analysebyrået Aalund hvor norske journaliser vurderer sine erfaringer med og oppfatning av landets mest synlige virksomheter. I år deltok 127 journalister, hvor hver journalist fikk vurdere de fire-fem virksomhetene de har mest kontakt med til daglig. Det medførte at totalt 29 bedrifter ble vurdert.

Samfunnsansvar er ett av parameterne som bedriftene blir målt etter. Her skårer SpareBank 1 SMN høyest med 7,6 poeng på en skala fra 1 til 10. Gjennomsnittet for alle som deltar i målingen, er på 5,9 poeng.

– En hyggelig og viktig tilbakemelding fra journalistene som jobber tett på oss i hverdagen, sier konsernbanksjef Eli Arnstad.

– Som ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet lever SpareBank 1 SMN i nært fellesskap med regionen. Solid bankdrift skaper fundament for vårt samfunnsansvar og engasjement. Vi søker å finne en god balanse mellom økonomi, samfunn og miljø. Hensynet til samfunnet er integrert i alle deler og på alle nivå i vår virksomhet, sier Arnstad.