Større optimisme i næringslivet

For første gang på seks år har bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal en markant økt forventning til det kommende året. Lederne tror på økt sysselsetting, større omsetning og bedre lønnsomhet i 2017.

I en undersøkelse gjort av Sentio Research Norge er 600 bedriftsledere bedt om å vurdere sin bedrifts utsikter for de neste tolv månedene. Undersøkelsen viser tydelig at optimismen er tilbake i næringslivet, både i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er første gang på seks år at pilen peker i været.

Økningen er markant på alle parametere. 32 prosent av de spurte lederne tror at bedriften vil få flere ansatte neste år. Det er en økning på ti prosentpoeng fra målingen i fjor. 85 prosent tror på større omsetning – mot 40 prosent i fjor. Og 49 prosent spår bedre lønnsomhet fremover, mens 33 prosent trodde på det samme i fjor.

Forventningsindikator 2016 (endring fra i fjor i parantes)

  • Møre og Romsdal – 22,9 (+11,9)
  • Sør-Trøndelag – (35,2 (+8,4)
  • Nord-Trøndelag – 33,0 (+7,3)
  • Norge – 35,8 (+21,7)

Stemningen synes å ha snudd markant i sommer og i høst. Sentio gjorde lignende måling i vår. Da var indikatorverdien for Norge 22,1 prosentpoeng. Derimot er optimismen mindre i Trøndelag og Møre og Romsdal enn gjennomsnittet for hele landet. I fjor lå Trøndelag godt over snittet.

 

 

Perioden 2002-2006 var en kontinuerlig oppgang i norsk næringsliv, og optimismeindikatoren var på sitt aller høyeste noensinne i 2006, med en indikatorverdi på 57. Året etter svalnet optimismen og i finanskriseåret 2008 var den negativ med minus 0,4 prosent. Negativ indikatorverdi indikerer ren pessimisme.

Forventningene hentet seg rakt inn igjen og indikatoren økte både i 2009 og 2010, før et nytt fall kom i 2011. Så gikk det opp i 2012, men deretter falt indikatoren frem til og med 2015. Nå er trenden snudd til det positive.

SpareBank 1 SMN gir ut Konjunkturbarometeret for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, og for andre gang er det blitt laget prognoser for økonomisk vekst i de tre fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Les alt om Konjunkturbarometeret 2016 her!