5 tips for å sikre deg god privatøkonomi i 2017

Optimismen blant nordmenn er tilbake. Vi tror 2017 gir oss mer i lommeboka og at boligprisene setter nye rekorder.

Ved inngangen til 2017 er det flere som forventer en positiv enn negativ utvikling for privatøkonomien. Det viser en ny undersøkelse Respons har gjort for SpareBank 1. Dermed er pessimismen fra ett år tilbake vendt til forsiktig optimisme og ny fremtidstro.

– Mye av pessimismen fra i fjor har snudd og flere ser nå positivt på utsiktene for egen økonomi. De langt fleste forventer om lag like god eller bedre privatøkonomi, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Fem tips for å sikre et godt økonomisk år i 2017:

  1. Få oversikt over dine inntekter og utgifter.
  2. Lag et budsjett for hvordan du vil disponere pengene dine i 2016.
  3. Sett av ekstra til sparing og nedbetaling av lån nå som renta er lav.
  4. Bygg opp en økonomisk buffer mot uforutsette utgifter.
  5. Prioriter trygg jobb og sikker inntekt.
  6. Frykten slipper taket

Ifølge undersøkelsen regner 22 prosent med å få en bedre privatøkonomi i 2017 mens 17 prosent forventer en forverring. 6 av 10 tror de får om lag uendret økonomi. Tallene viser at tydelig stemningsskifte sammenlignet med for ett år siden. Da var det flere som fryktet dårligere privatøkonomi enn som forventet en forbedring.

– Jeg oppfatter at folk fleste ser at vi har vært gjennom en tøff periode i norsk økonomi, men at den verste uroen er i ferd med å slippe taket, sier Gundersen.

Tror på økte boligpriser

Ett område der fremtidstroen er særlig tydelig er boligprisene. Troen på et tilbakeslag i boligmarkedet er nærmest helt borte og bare 4 prosent tror 2017 bringer med seg et boligprisfall. Hele 2 av 3 tror på høyere boligpriser i 2017.

– Boligmarkedet har vært overraskende hett i store deler av landet i 2016 og da er jeg ikke overrasket over at mange tror tendensen vil fortsette. Befolkningsvekst og ikke minst svært lave renter taler for at boligprisene kan nå nye rekorder det neste året, sier Gundersen.

Fortsatt jobbusikkerhet

Selv om pilene begynner å peke oppover etter det kraftige oljeprisfallet i 2015, er mange urolige for det som betyr mest for privatøkonomien – en trygg jobb og sikker inntekt. I undersøkelsen svarer 1 av 5 yrkesaktive at jobben ikke er trygg eller at de ikke vet om den er trygg. Det betyr at 537 000 personer opplever usikkerhet knyttet til jobben.

– Jeg tror de fleste vil beholde både jobb og inntekt også i 2017. Med fortsatt lave renter vil nordmenn flest kunne se fram til en minst like velfylt lommebok også neste år, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Om undersøkelsen:

Den elektroniske spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i perioden 14.-19. desember 2016 med et landsrepresentativt utvalg på 1.005 personer over 18 år.