Dystert marked, men mulighetene finnes

Skipsverftene og den maritime industrien har utfordrende tider, men viser imponerende evne til omstilling og innovasjon.

De fleste bransjesegmentene innen maritim industri fikk redusert omsetningen i 2015. Samlet har omsetningen i 2015 blitt redusert med ni prosent fra 2014, og verdiskapingen har i samme periode blitt redusert med 17 prosent.

Godt år for enkelte segment

Det er imidlertid flere segment som klarer seg svært bra. Leverandører av utstyr og tjenester til marine næringer har hatt en god utvikling, med både omsetningsøkning og økt verdiskaping. I tillegg leverte designselskapene svært god utvikling i 2015.

Flere bransjesegment har, blant annet via kostnadstilpasninger, klart å opprettholde sine driftsmarginer i 2015. Det forventes at slike kapasitetstilpasninger fortsetter også inn i 2016 og 2017. De fleste sentrale aktørene innen maritim industri har bygget seg opp sterk soliditet og arbeidskapital etter flere år med gode driftsmarginer. Disse aktørene ser ut til å kunne tåle en midlertidig nedtur uten store problemer.

Store verft hardest rammet

Samlet har omsetningen i 2015 blitt redusert med 19 prosent fra 2014 til 2015, og verdiskapingen har i samme periode blitt redusert med 26 prosent. Blant verftene er det de store offshoreverftene som er blitt hardest rammet av nedturen i offshore.

Blant de mellomstore verftene, som gjennom flere år har fokusert på andre markedssegment enn offshorefartøy, er det flere aktører som har både omsetnings- og marginøkninger i 2015. Også blant reparasjonsverftene er det flere aktører med positiv utvikling.

Sterk vilje til omstilling

Skipsverftene og den maritime industri på Nordvestlandet har i flere tiår levd med sykliske markedssegment innenfor blant annet offshore og fiskeri. Dette har ført til at aktørene besitter en sterk evne og vilje til markedsmessig omstilling, innovasjon og kostnadstilpasning. Dette gjelder hele verdikjeden, og aktørene på Nordvestlandet har god nytte av styrken i den maritime klyngen. SpareBank 1 SMN ligger midt i denne klyngen. Maritim industri bidrar med en årlig direkte verdiskaping på åtte milliarder kroner. Skipsverftene en årlig direkte verdiskapning på fire til fem milliarder kroner. I tillegg bidrar industrien betydelig i indirekte verdiskaping for samfunnet for øvrig, og har derved både direkte og indirekte stor betydning for banken.

Konjukturbarometeret for 2016

Vi lager årlig et konjunkturbarometer for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, og for andre gang er det blitt laget prognoser for økonomisk vekst i de tre fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen.

Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Les flere spennende saker fra Konjukturbarometeret for 2016 her