Er det for tidlig å spare til pensjon, sier du?

Nesten halvparten av oss mener pensjonen vi får bør være mellom 70 og 100 prosent av lønnen vi har i dag. Og hele 200 000 nordmenn aksepterer ikke en pensjon som er lavere enn lønnen.

Dette kommer frem i en landsdekkende undersøkelse, som Respons Analyse har gjennomført for SpareBank 1.

– Tallene viser at forventningene til fremtidig pensjon er urealistisk høye hos flere av oss, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Han mener overgangen fra å være lønnsmottaker til å bli pensjonist kan bli et økonomisk sjokk for svært mange og gir deg tre gode råd.

Tre enkle råd om pensjonssparing:
  1. Sett deg tidlig inn i hvor mye du vil få i pensjon. Finn ut hva slags tjenestepensjon du har og om du kan bestemme hvordan sparepengene plasseres.
  2. Finn ut om du nøyer deg med forventet pensjon, eller om du vil spare til en mer romslig pensjonsalder.
  3. Start pensjonssparing i tide. Jo tidligere du starter sparingen, desto flere år får sparepengene på seg til å vokse.
Urealistiske forventninger

Hele 48 prosent av oss mener at pensjonen bør utgjøre minst 70 prosent av lønnen.

– Selv med utbetalinger fra en god tjenestepensjon, i tillegg til det den enkelte får fra Folketrygden, vil de færreste få så mye som 70 prosent. De beste pensjonsavtalene ligger i dag på opptil 66 prosent av lønn. For de fleste er det vanskelig å få en høy pensjon uten betydelige bidrag fra egen sparing i tillegg, sier Gundersen.

Knapt 4 av 10 sparer til egen pensjon

Knytter vi forventingene til fremtidig pensjon sammen med egen sparing, ser vi at gapet er stort. Selv om halvparten av oss har urealistiske forventninger til hvor god pensjon vi vil få, er det kun 37 prosent som sparer til egen pensjon, ut over det vi får fra tjenestepensjonen og Folketrygden.

– Det er et paradoks at ikke flere sparer selv når forventningene er så høye. Det aller viktigste er å finne ut hva du kan forvente deg i pensjon. Det finner du ut på norskpensjon.no eller nav.no. Ikke vent med å sjekke til rett før pensjonsalder, men gjør det tidlig, når du er i 30-årene, sier Gundersen.

Kvinner ligger dårligst an

Det er også en klar overvekt av menn som svarer at de sparer til egen pensjon. 42 prosent av mennene sparer, mens bare 33 prosent av kvinnene gjør det. Det betyr at hele 650 000 kvinner i Norge ikke sparer til egen pensjon.

– Det er alarmerende at så mange kvinner ikke sparer til egen pensjon, mener Gundersen og fortsetter.

– Over 900 000 kvinner forventer en pensjon på over 70 prosent av lønn. Når vi samtidig vet at mange av disse jobber deltid og i yrker med relativt beskjedne tjenestepensjonsordninger, så er det klart at de ligger an til å bli pensjonstapere om de ikke begynner å spare selv, sier han.

Romslig økonomi

Ønsker du å ha en romslig økonomi som pensjonist, bør du spare på egen hånd.

– Min erfaring er at det er ingen som angrer på at de sparer. Og det å ha noen ekstra kroner i bakhånd kommer godt med når inntekten brått faller. For mange er det snakk om nærmere en halvering av inntekten når de blir pensjonister, sier Gundersen.

Start pensjonssparingen her!

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er landsrepresentativ med et utvalg på 2.210 respondenter. Den er gjennomført digitalt av Respons Analyse fra 30. august til 16. september 2016.