Fire av ti handelsbedrifter i minus

Netthandelen vokser blant oss, men hvem er det som lider av det? Varehandel er sammen med bygg og anlegg den bransjen som har flest konkurser.

Netthandelen har kommet for å bli. Med raske og enkle løsninger, er det greit å gjøre juleshoppingen over nettbrettet eller mobiltelefonen. Men netthandelen kommer med konsekvenser. Fire av ti handelsbedrifter gikk i minus 2015. Varehandel er sammen med bygg og anlegg den bransjen som har flest konkurser. Per september 2016 var det 123 konkurser i varehandel siste 12 måneder. Dette er en nedgang sammenlignet med samme periode året før som hadde 140 konkurser, men fra våren 2016 til september ser vi igjen en økning i antall konkurser.

Veksten er drevet av at stadig flere varehandelsbedrifter etablerer seg på nett samt at forbrukerne forventer at varene kan kjøpes på nett. Tjenester som kjøpes på nett er hovedsakelig ferie og fritid. De største varekategorier er data/elektronikk/hvitevarer, klær/sko/accesories og hus/hjem/ hage. Lønnsomheten økte med ett prosentpoeng i varehandelen i fjor, men fire av ti handelsbedrifter hadde negativt resultat.

39,6 prosent av handelsbedriftene endte opp med negativt årsresultat i 2015. Dette er en økning fra 34,5 prosent året før. Varehandel har en høyere andel selskap med negativt årsresultat enn gjennomsnittet for alle bransjer.

Her finner du 10 tips til bedre julegavehandel.

Vekst via pris, ikke volum

Selv om tallene tyder på nedgang er det likevel vekst. Omsetningen i regionen vokste i 2015 med 6,5 prosent. Tidligere var veksten preget av volumøkninger, mens det i 2015 og hittil i 2016 har vært en vekst som i større grad er drevet av prisøkninger. Prisøkningene er knyttet til en svakere kronekurs som dermed betyr høyere varekostnad.

Bransjene med størst omsetningsvekst i 2015 var kategoriene sport og fritid (9,4 prosent) og øvrige (7,2 prosent). Sistnevnte kategori er hovedsakelig segmentet lavpris med Europris som dominerende aktør. Bransjene som har hatt svakest utvikling i omsetning er dagligvarer med 1,8 prosent og klær og sko på minus 5,7 prosent. Motor hadde et godt år i 2015 med 15 prosents omsetningsøkning.

Netthandel vokser

Ikke overraskende er vekstvinneren på nasjonalt nivå i 2016 netthandel på 9,5 prosent. Deretter kommer kosmetikk (8,2 prosent), apotekvarer (7,5 prosent) og sportsutstyr (5,6 prosent). Flere segment har negativ omsetningsvekst. Det gjelder spesielt gull- og sølvvarer (-3,1 prosent), bøker (-3 prosent) og møbler (-2,7 prosent).

Godt ut kommer også detaljhandelen, som har hatt en omsetningsøkning på 3,2 prosent per juli 2016 i forhold til samme periode 2015. Kjøpesentrene har en litt svakere utvikling enn detaljhandelen total med en vekst på 2,7 prosent.

Her finner du julegaver som gir skattelette.

Svak inntjening

Varehandelen utgjør 18,3 prosent av total omsetning i Trøndelag og Nordvestlandet, og er den nest største bransjen i regionen. Inntjeningen er derimot blant de svakeste.

Butikkene trenger kunder for å drives, og nå har du muligheten. Posten kan ikke garantere for at du får pakken du sender etter 16. desember, som gir deg et enkelt alternativ om du er sent ute i julegavehandelen.

Konjukturbarometeret for 2016

Vi lager årlig et konjunkturbarometer for Trøndelag og Nordvestlandet. Vi ønsker å presentere ny kunnskap om landsdelen, og for andre gang er det blitt laget prognoser for økonomisk vekst i de tre fylkene. Kunnskapen er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen.

Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Les flere spennende saker fra Konjukturbarometeret for 2016