For deg som lurer på hva som egentlig skjer med verden

Fremtiden kan virke både usikker og litt skummel etter de siste månedenes politiske jordskjelv i USA og Storbritannia. Sjefsøkonom Elisabeth Holvik forklarer hvorfor det ble som det ble og hva Norge trenger fremover.

Den viktigste grunnen til at Trump ble valgt, hvorfor Italia stemte nei, og britene stemte for Brexit er at folk vil ha en jobb som kan forsørge familien og gi fremtidstro. Italia har i euroens levetid gått fra å være en velstående industrinasjon til å ha den nest laveste sysselsetningsraten i EU. Bare Hellas har lavere. Euroen har låst Italia inne med en kombinasjon av for sterk valutakurs og lav lånerente. Gjelden har bygd seg opp, mens arbeidsplasser er gått tapt. I USA har andelen av innbyggerne som jobber i industrien falt dramatisk. 1 av 9 menn i arbeidsfør alder er hverken i jobb eller utdanning.

Utflagging av arbeidsplasser

Slagordet til Trump var å «Make America Great again», et slagord preget av MiT-rapporten fra 2013 kalt «Making in America». Rapporten beskriver hvordan en gradvis utflagging av industri og arbeidsplasser har skapt store hull i det industrielle økosystemet, og dermed gjort det vanskeligere å sette nye ideer ut i produksjon. Risikoen er at samspillet mellom bedrifter, leverandører, forskere, skole, universitet, fagforeninger og bransjeforeninger blir ødelagt. Denne utviklingen skjer også i Europa.

Les hele makrorapporten her

Den glemte mann

At mange som opplever at arbeidsplasser forsvinner ut av landet protesterer er helt forståelig. I sosiologisk teori betegnes de som nå protesterer «The Forgotten Man». Det er den vanlige arbeider som har tapt på globaliseringen, og som betaler prisen for politiske prosjekter som f.eks. euroen. Trump har lovet å bringe arbeidsplasser tilbake til USA, og han truet i går med straffetoll på varer fra bedrifter som har flagget ut produksjon. Å bringe industribedrifter og arbeidsplasser tilbake til USA og Europa vil være helt avgjørende for å sikre økonomisk og politisk stabilitet fremover.

Kjøper opp vesten

Trumps slagord er også et svar på Kinas nye langtidsplan, kalt «Made in China 2025», der Kina har en plan om å øke innovasjonstakten og bli verdensledende innen avanserte industrier innen 2025. For å sikre kritisk kompetanse og teknologi, kjøper nå kinesiske eiere opp bedrifter i vesten i raskt tempo.

Hva skjer her hjemme?

Statsbudsjettet kom i havn på overtid, og på nytt blir det brukt enormt med oljepenger til en lang rekke gode formål. Det som mangler er en strategi for å gjøre Norge til en industrinasjon etter oljealderen. Industriproduksjonen er på det laveste nivå siden tidlig 1990-tallet, og handelsbalansen utenom olje faller raskt. Utenom olje og fisk har vi lite å eksportere. På samme måte som i USA er problemet å få til innovasjon som kan utvikle seg til produkter vi kan selge og få valutainntekter for. Vi trenger en strategi for å øke industriproduksjonen, slik at mer kan bli «Made in Norway».

Vi trenger valutainntekter og arbeidsplasser!