SpareBank 1 og Norges Idrettsforbund inngår samarbeidsavtale

SpareBank 1 og Norges Idrettsforbund inngår et samarbeid med mål om å forenkle hverdagen for norske idrettslag og foreninger.

Sammen skal vi tilby mobilbetalingsløsningen mCASH til idrettslag og foreninger over hele landet, og tilby betalings- og banktjenester som vil effektivisere og profesjonalisere økonomien i idretts-Norge. Avtalen strekker seg over fire år, og har en årlig verdi på inntil 6 millioner kroner.

I avtalen ligger planer om økonomiskole for idrettslag, utvikling av bankkontoløsninger for idrettslag, samt en rekke aktiviteter for breddeidretten. Disse inkluderer blant andre Byttehelgen, På lag og Klubben i mitt hjerte. Avtalen omfatter også NIFs konsernkontoordning og tilhørende betalingstjenester for den daglige driften i NIF.

— Jeg er stolt over å på vegne av SpareBank 1-alliansen inngå et samarbeid med Norges idrettsforbund. Vi er lokale banker som er spredt over hele landet og vi brenner for idrettsglede, felleskap og lokal aktivitet. Vi deler også samme verdigrunnlag og synet på idretten som vår viktigste folkebevegelse, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

mCASH til idrettslag og foreninger

— Forretningsmessig vil samarbeidet være en viktig arena for SpareBank 1 for å nå ut til lag og foreninger med vår mobilbetalingsløsning mCASH og vår kompetanse innenfor økonomitjenester, sier Grotmoll.

SpareBank 1-alliansen opererer også innenfor flere virksomhetsområder som regnskap, forsikring og eiendom, men avtalen gjelder i første omgang SpareBank 1s virksomhet innenfor bank- og finanstjenester.

Felles verdigrunnlag

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Inge Andersen, sier Norges idrettsforbund og SpareBank 1 utgjør en viktig del av de fleste lokalsamfunnene i Norge.

— Vi håper denne avtalen vil skape gode synergier mellom SpareBank 1 og idretten både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Andersen.

— Vi er meget godt fornøyd med de verdier som gjenspeiles med vår nye samarbeidspartners virksomhet, og forholdet til idrettens eget verdigrunnlag; idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Med et felles og godt utviklet verdigrunnlag skal vi bygge trygghet og bringe den fremste kompetansen inn i vårt daglige arbeid i et godt samarbeid med SpareBank1, sier Andersen.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder frem til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse.

SpareBank 1 representerer en allianse bestående av 16 banker, som sammen med LO eier SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Gruppen er morselskap til seks datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene, som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Alliansebankene i SpareBank 1 har et ustrakt samarbeid med idretten på lokalt plan. På nasjonalt nivå har SpareBank 1 en sponsoravtale med det norske skilandslaget i langrenn. Landsorganisasjonen i Norge med tilhørende fagforbund (LO) har en eierpost i SpareBank 1 Gruppen og en strategisk samarbeidsavtale med SpareBank 1-alliansen. LO er også på ulike områder samarbeidspartner med lag og forbund innenfor norsk idrett.