Bør du binde boligrenten?

Etter at bankene satte opp boligrenten i november i fjor, har flere låntagere valgt å binde renten. Privatøkonom, Endre Jo Reite mener det er feil folk som velger å binde boligrenten sin.

– Noen har nok valgt kort rentebinding fordi de rett og slett har tenkt at de kom til å spare penger på det, sier Reite.

Men det å spare penger på det er det ikke alle som gjør. Reite har forklaringen.

– Våre analyser viser at den typiske fastrentelånekunden har lav belåning og solid økonomi. I tillegg binder de bare i tre til fem år. I denne gruppen er det nok mange som ville vært tjent med å la være å betale en merpris for usikkerhet på flere tusen kroner i året, forklarer han.

Privatøkonomen mener det bør være de med store lån som bør benytte seg av bindingen.

– De som burde binde er de med store lån og høy belåning, og som ikke tåler en renteøkning. Da bør de binde så lenge at det faktisk er usikkerhet om renten, og ikke bare noen få år, sier Reite.

Feil kunder binder

Reite har laget en graf basert på uttrekk fra SSB som viser hvordan snittrente på nye flytende og fastrentelån har utviklet seg fra årsskiftet 2013/2014. Der ser man hvordan fastrentene økte umiddelbart i høst.

Privatøkonomen mener forklaringen ligger i at folk ønsker trygghet framfor sparing.

– Vi merker en nedgang i etterspørsel etter lån med kort og mellomlang rentebinding, og en svak økning i etterspørsel etter 7 og 10 års rentebinding. Samlet er etterspørsel ned fra 10,1% til 8,4% av totale nye utlån i Q4 sammenlignet med Q2. Når markedet forventer økte renter vil fastrentene ligge over flytende renter. Da merker vi at etterspørsel etter fastrentelån endrer seg fra ønsket om å spare penger til ønsket om trygghet og forsikring, forklarer Reite.

Kan ha flaks

Prognosene viser at boligrenten ikke vil komme til endre seg markant den kommende tiden. Om den likevel skulle gjøre det, kan man spare betydelige summer på å binde boligrenten.

– Du kan ha flaks og spare betydelig hvis renten brått og uventet skulle stige, men når forventningene i markedet snur så øker fastrentene umiddelbart. Samtidig får du med fastrente en trygghet for faste utgifter som også kan bety veldig mye for mange. Likevel er det mest sannsynlig at du har høyere kostnader ved å binde renten enn ved å velge flytende rente sier han.

Bankene bør være åpnere

Privatøkonomens oppfordring er at bankene blir mer åpnere om renteutviklingen de kommende årene.

Privatøkonom Endre Jo Reite

– Vi vet hva markedet forventer om renteutvikling, og både vi og de som låner oss pengene vi låner videre priser inn usikkerhet. Dette gjør at jo lengre rentebinding du gjør, desto høyere risikopremie er bakt inn i prisen, sier han.