Dette er viktig å vite for deg som er samboer

Som samboer har du ingen egen lov som beskytter dine rettigheter, og mange tror de er trygge fordi de er forelsket. Men tvert i mot kan det at man tar godt vare på hverandres rettigheter være et solid tegn på at forholdet er godt. Her er noen av fellene dere kan unngå.

– Det viktigste du kan gjøre for å sikre din økonomi er å sette opp en samboeravtale. Bruk noen minutter på å sette dere inn i hvordan dere kan trygge hverandre og unngå fremtidige konflikter, sier privatøkonom Endre Jo Reite.

Hvorfor trenger vi samboeravtale?

1. Samboere må ved et brudd kunne dokumentere hva som tilhører den enkelte. Har dere giftet dere, så må dere likevel dokumentere det som ble kjøpt mens dere fremdeles var samboere, selv om det som er anskaffet under ekteskapet er felles.

2. Som samboere har dere i bunn og grunn hver deres økonomi (selv om dere tenker på den som felles). Ved brudd vil du få med deg bare det som er «ditt», selv om dette kan virke urettferdig slik dere har delt økonomien under samlivet. Om dere har spart på en konto, så er det eieren av denne kontoen som sitter igjen med pengene, og det er den som eier leiligheten som beholder den, og verdistigningen den har hatt.

3. Verdien av hverdagskjøp og ferier er lite ved et brudd, men det kan være grovt urettferdig at den som har holdt dere med ferieopplevelser ikke får noe, mens den som har kjøpt bilen beholder den alene.

4. Som samboer uten felles barn arver du ingenting om partneren din skulle falle fra. Om boligen eies av han eller henne, så vil denne også tilfalle barn de har fra tidligere forhold, foreldre eller andre livsarvinger.

5. Om samboeren din faller fra så har du ikke krav på gjenlevendepensjon etter folketrygden, slik som ektefelle har. Det vil si at du må klare deg med bare din inntekt.

Selv om det ikke tar vekk nødvendigheten av å skrive samboerkontrakt, så kan det være greit å vite at det finnes særregler i arveloven for samboere som har, har hatt eller venter felles barn, og det er utvidede muligheter for arv ved testament for samboere som har bodd sammen i minst fem år. Felles adresse gjør det enklere å dokumentere.

Hva med boligen vi deler?

For selveierleilighet eller enebolig vil den som står som eier som regel antas å være eier alene. Den som står som eier kan også alene disponere boligen gjennom å ta opp gjeld på den uten samtykke fra samboer.

– Vi anbefaler at de som betaler på boligen også har eierskap i boligen. Bare da er du sikret rettigheter til boligen du er med på å betale på, samtidig som du også kan nyte godt av verdiutvikling og sparingen som ligger i nedbetaling av lån, forteller privatøkonomen.

Det koster dokumentavgift til Staten når man skal endre på eierforholdet til en selveierbolig. Vi mener at dette er en liten pris å betale for tryggheten ved å eie bolig sammen, men hvis man skal avvike fra å eie sammen er det mulig å sikre noen av sine rettigheter gjennom å tinglyse. Har du betalt inn penger for å kjøpe deg inn i en bolig kan det å skrive en avtale og å tinglyse pant i eiendommen sikre deg din andel av penger tilbake dersom boligen selges. Du kan også tinglyse at eiendommen ikke kan selges uten ditt samtykke.

– For at gjeldsrenter og andre fradrag skal kunne flyttes mellom samboere må man ha en skriftlig avtale, og en spesifikk grunn for å kunne endre denne. Det er viktig at dere tenker over at dere må få utnyttet rentefradrag, og ikke minst at fordeling av fradrag blir rettferdig og hensyn tas ved beregning av hvem som skal betale hva, sier Reite.

Hvordan kan vi sikre hverandre godt ved dødsfall og sykdom?

Samboere kan trygge hverandre med individuelle livsforsikringer for å kompensere for manglende rettigheter i folketrygden. For å sikre hverandre bør dere derfor tegne en livsforsikring med samboeren som begunstiget og/eller opprette et gjensidig testament.


Her finner du et eksempel på en samboeravtale som berører noen av disse temaene.

Her er forsikringene du bør ha