Historisk avtale vil gjøre det lettere for nye bedrifter å få lån

Med tilgang på 50 millioner kroner fra EU blir det enklere for SpareBank 1 SMN å si ja til å finansiere vekstbedrifter i tidlig fase.

Mange bedrifter i Norge når ikke sitt vekstpotensial fordi de ikke får tatt opp lån. Begrunnelsen? Manglende sikkerhet. Men mandag undertegnet Innovasjon Norge en avtale med Det europeiske investeringsfondet (EIF), som sikrer norske oppstartsbedrifter samt små og mellomstore bedrifter langt bedre tilgang på kapital. Avtalen kalt «Vekstgaranti» skal fremme vekst og innovasjon i landet, og gjøre det mulig å gi lån til flere små- og mellomstore bedrifter.

– Det er tidligfasebedrifter, hvor pengene kan brukes til driftsfinansiering, investering i materielle og immateriell eiendeler, arbeidskapital, eierskifte og forskuttering av penger mens de venter på penger fra skattefunnordningen, sier Konserndirektør for Næringsliv, Vegard Helland.

Målgruppen er bedrifter som er kredittverdige, men som ikke kan stille tilfredsstillende sikkerhet for å få banklån. Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til tre norske banker som er blitt plukket ut til å være piloter. Dette er DNB­, Nordea og SpareBank 1 SMN.

Avtalen vil gjøre det mulig for en bedrift å låne inntil fire millioner kroner. I alt vil 300 millioner kroner stilles til rådighet i nyordningen, og SpareBank 1 SMN  i Trondheim kan låne ut til sammen 50 millioner av dem. Bankene skal gjøre kredittvurderingen, mens Innovasjon Norge skal godkjenne låntakeren. Garantien gjelder for 75 prosent av lånebeløpet. Ordningen er en del av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020.

Et løft for regionen

Konserndirektør for Næringsliv, Vegard Helland

Helland er henrykt over avtalen, og mener den vil være med på å styrke hele regionen.

– Det her er en unik mulighet for oss som bank og et løft for hele regionen som jo yrer av gründeraktivitet for tiden. Vi har opplevd mange ganger gründere som kommer til oss med gode idéer, men som uten nødvendig historikk sliter med å stille tilfredsstillende sikkerhet. Alternativet for dem har vært å stille private kausjoner eller andre former for tilleggssikkerhet. Nå kan vi med større trygghet komme dem i møte med gode finansieringsløsninger, sier konserndirektørn.

Banken har jobbet med Innovasjon Norge og vært med på å konstruere løsningen siden 2014 .Filosofien har vært tydelig på viktigheten av gründervirksomhet i lang tid.

–  Det at vi blir pilotbank for prosjektet gjør at vi kan være enda mer aktive mot nyetableringsmiljøene og bidra til ytterligere vekst og nyskaping i regionen. Nå skal vi utarbeide nødvendig rutineverk og produktbeskrivelser før våre dedikerte rådgivere som jobber opp mot grundermiljøene begynner å distribuere produktet, sier Helland.

Historisk avtale

Direktør i Innovasjon Norge, Vigdis Harsvik mener ordningen vil bidra til å styrke håpet mange gründere har i å starte egen bedrift.

– Dette er en historisk avtale mellom Norge og EIB, og et vesentlig bidrag til omstillingen som næringslivet i landet vårt trenger. Ordningen med vekstgaranti kan føre til at enda flere gode forretningsidéer blir realisert, sier direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge.

[button class=»read» url=»https://www.sparebank1.no/nb/smn/bedrift/jeg-vil/starte-bedrift.html»]Tenkt å starte bedrift? Les mer om det her![/button]