Hva om hele næringslivet ga 1 prosent av overskuddet sitt til frivilligheten?

Ideen som omfanger hele Norges næringsliv ble lansert torsdag 12. januar på frivillighetens topplederkonferanse på Sentralen i Oslo.

– 1 prosent av overskuddet i det norske næringslivet tilsvarer inntil 7 milliarder kroner før skatt. Denne summen er større enn summen Norsk Tipping deler ut hvert år, forklarer konsernbanksjef for gavefondet i SpareBank 1 SMN, Eli Arnstad.

Sammen med grunnlegger av Norsk Revyfestival og president i Toillingforbundet, Lornts Mørkved presenterte Eli ideen på konferansen som handlet om hvordan hvordan næringsliv og frivillighet kan samarbeide best mulig for å løse våre største samfunnsutfordringer.

Her kan du se hvor mye frivilligheten utgjør i Norge.

Gode lokalsamfunn skaper gode bedrifter

– SpareBank 1 SMN har de siste 10 årene brukt over 500 millioner kroner på gode og samfunnsutviklende formål i Trøndelag og på Nordvestlandet, og for oss er det naturlig at en bedrift skal gi tilbake til lokalsamfunnet den er en del av, sier Arnstad.

Frivilligheten gjør en stor og viktig jobb for å skape grobunn for næringslivet, og for å skape og styrke lokalsamfunnene som bedrifter befinner seg i.

For å trekke det mest åpenbare eksempelet for denne duoen, er Arnstads og bankens overbevisning om at Mørkveds lange fartstid i den lokale frivilligheten i Høylandet kommune har vært med på å muliggjøre det gode næringslivet her.

– Høylandet har med 1262 innbyggere 6 bedrifter på DNs gazelleliste. Jeg er helt sikker på at det har sammenheng med den blomstrende frivilligheten i kommunen, sier Arnstad.

Ønsket er at én prosent av overskuddet til næringslivet gis som en skattefri gave til frivilligheten. Fondet skal skapes i tillegg til, og ikke istedenfor, eksisterende samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner.

Behov for nye inntekter

Utfasingen av de store oljeinntektene vi nyter godt av vil påvirke frivilligheten. I fremtiden vil det være større behov for nye økonomiske inntekter for frivillige organisasjoner, mener generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

– Hvis vi løfter blikket og ser framover, er det åpenbart at veksten i frivillig sektor de kommende 20 årene, ikke kan basere seg alene på at andelen offentlige overføringer skal fortsette å øke like mye. Det er ikke realistisk, og kanskje heller ikke ønskelig, sett i lys av at frivilligheten bør og skal være fri og uavhengig, sier Johnsen.

– Vi må tenke nytt, og Frivillighet Norge syns derfor forslaget til Mørkved og Arnstad er interessant, avslutter Johnsen.

Mørkved jobber nå aktivt for å få inn forslaget i partienes programmer for Stortingsperioden 2017-2021.

Med hjerte for regionen