iMAL til topps på Trøndelagsmøtet

Gründerbedriften iMAL fra Steinkjer vant årets innovasjonspris under pitchekonkurranse på Trøndelagsmøtet i Stjørdal.

Under første konferansedag på Scandic Hell fikk ni innovative bedrifter presentere sine idéer, hver av dem med 90 sekunder til rådighet. Det var publikum som bestemte hvilke tre kandidater som skulle gå videre til finalen gjennom å stemme via mobilverktøyet Kahoot.

Finalistene ble Dropracks fra Trondheim, Mitrol Energy fra Meldal og iMAL. Blant finalistene skulle så fagjuryen kåre den endelige vinneren. Trioen landet til slutt på at iMAL hadde den aller beste idéen. I tillegg til mye oppmerksomhet, heder og ære mottok bedriften 50.000 kr fra SpareBank1 SMN.

Bak iMAL står Regine Nagelhus fra Snåsa. Hun har 23 år lang erfaring som spesialpedagog og lærer i grunnskolen og videregående skole. Nå jobber hun som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT- tjenesten. I tillegg er hun blitt gründer med en ambisjon om at alle elever skal lykkes med lesing og skriving fra første dag på skolen. Regine er daglig leder og eneeier i gründerbedriften.

iMAL er en lese- og skrivemetode basert på Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

I juryens begrunnelse heter det:

– Årets utgave av Trøndelagsmøtet står i omstillingens tegn. Utfordringen gjelder så vel offentlig som privat sektor. iMAL henvender seg hovedsakelig mot kommuner og fylkeskommuner, og gjør et viktig pionerarbeid i et marked som tradisjonelt ikke har vært like åpent for slike private initiativ. iMAL har hittil klart å selge sin idé til i alt cirka 300 skoler og viser at det nytter. Regina Nagelhus gjorde også en veldig god presentasjon fra scenen. Blant tre gode finalister falt vi derfor til slutt ned på iMAL.

Fagjuryen besto av direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge i Trøndelag, kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i SpareBank1 SMN og daglig leder Håvard Belbo i T:Lab i Steinkjer. Prisen ble delt ut av NHO-direktør Kristin Skogen Lund og konserndirektør Rolf Jarle Brøske i SpareBank 1 SMN.

Tenker du på å starte egen bedrift? Her er råd og tips

SpareBank 1 SMN tar initiativ til verdiskaping i regionen, ved å koble og bygge broer mellom ulike aktører. Sammen med Partnere for Nyskaping, Technoport, Work-Work, Trondheim Makers Faire, og flere andre samarbeid, skal banken utvikle grunnlag for næringsutvikling. Hvert år bevilges inntil 50 prosent av overskudd etter skatt og utbytte til allmennyttige formål. Vi er landsdelens ledende private bidragsyter og har i løpet av de siste ti årene delt ut mer enn 500 millioner kroner til gode formål i regionen.