Slik blir retningen for Trumps nye USA

Helt siden valgnatten har Trump dominert mediebildet og forrige ukes pressekonferanse skapte sjokkbølger også internasjonalt. Denne retningen tar Trumps nye USA.

Fredag blir Trump tatt i ed som president i USA. Han er allerede i full gang med å endre kurs for landet. Det har ikke vært snakk om noe lang ferie og respektfull pause, slik som har vært vanlig ved tidligere presidentbytter. Trump har tvert imot dominert mediebildet, og gjennom Twitter, og sine utnevnelser av regjeringsmedlemmer, har han allerede oppnådd resultater. Planer om å flytte fabrikker ut av USA er lagt på is, NATO-land har måtte justere opp forsvarsbudsjettene, Putin gleder seg til ny samarbeidspartner, og satireprogrammer har fått gavepakke på gavepakke.

Fra stillstand til bevegelse

Finansmarkedene har vært svært positive til valgseieren til Trump, og det skyldes at USA endelig har fått en styringsdyktig ledelse, etter stillstand siden 2010, da republikanerne fikk flertall i kongressen og stemte ned det meste som Obama har foreslått siden det. USA og verden som helhet vil bevege seg i en mer proteksjonistisk retning. Det har allerede skjedd, og ville skjedd uansett hvem som vant valget. Obama har nettopp meldt inn nok en sak for WTO, der de anklager Kina for å subsidiere aluminiumsprodusenter i Kina med billige lån. Det går ut over arbeidsplasser i USA og andre land. Det er nå mange saker i WTO som omhandler Kinas subsidier – og det har skjedd lenge før Trump har tatt over.

Veien til ren proteksjonisme er kort

Tenker en tilbake til krisen i 2008, så ble den løst først med rekordlave renter og aktiv pengebruk over statsbudsjetter. Når rentevåpenet var oppbrukt, og statsgjelden faretruende høy, ble valutakursen bruk for å stimulere egen eksportindustri. Når heller ikke det er nok for å beskytte arbeidsplassene, er veien til ren proteksjonisme kort.

I denne rapporten tar vi et tilbakeblikk på det store bildet, minner om historien, og prøver å si noe om hva Trump vil og kan få til av endringer.

Les mer i sjeføkonomens rapport

Den verdensordenen vi kjenner, med frihandel, globalisering og demokratibygging er i endring. Det vil derfor være utrolig viktig for resten av verden, og for Norge som en liten åpen økonomi, hvordan Trump vil lede USA. At vi beveger oss bort fra en entydig USA dominans er åpenbart. Spørsmålet er hvor raskt det vil gå, og i hvilken retning. Noen svar vil trolig komme allerede på fredag, så stay tuned!