Aksjesparekonto – hva betyr det for meg?

Aksjesparekonto er en løsning som lanseres sommeren 2017, og hvor du får mulighet til å flytte mellom aksjefond og aksjer uten å skatte på gevinsten. Du får mulighet til å flytte aksjer og aksjefond hvor du har tjent opp gevinst inn i ordningen i løpet av 2017.

Har du aksjefond eller aksjer med opptjent kursgevinst bør du flytte dem inn i løsningen i løpet av 2017. Dette er viktig hvis du vil ha mulighet til å bytte fond eller aksjer senere uten å skatte ved byttet.

Har du aksjefond eller aksjer med tap? Eller planlegger du å selge fond og aksjer for å bruke til andre formål så har endringen mindre betydning.

Reglene for ordningen er ikke helt klarlagt enda. Men så snart de kommer vil vi i SpareBank 1 SMN selvfølgelig tilrettelegge for at våre kunder skal kunne nyte godt av ordningen.

  • Vi vil gi informasjon til alle kunder i god tid. Slik at de kan velge å flytte fond og aksjer til en aksjesparekonto. Har du ikke planer om å selge plasseringene i den nærmeste tiden, så vil det være vår anbefaling å ta i bruk løsningen

Hva er fordelen?

  • Hvis du ønsker å bytte mellom ulike fond og aksjer vil du kunne ta med deg gevinsten fra aksjefondene og aksjene du har tjent opp inn i videre sparing. Du utsetter skatten, og vil kunne få en høyere gevinst over tid.

Ordningen gjelder bare aksjer og aksjefond med minst 80% aksjeandel.

Jeg ønsker Aksjesparekonto