Åtte gode pensjonsgrep

Dagens eldre har norgeshistoriens beste pensjonsøkonomi, men slik blir det ikke for oss som kommer etter. Slik kan du likevel sikre deg en ålreit pensjon.

I dag omfattes også 50-åringer fullt ut av den nye folketrygden. Det betyr at pensjonen baseres på opptjeningen gjennom hele arbeidslivet og ikke bare de 20 beste inntektsårene. Hvis du ikke sparer selv, vil pensjonen utgjøre bare 50-60 prosent av lønnen din i dag.

Så hva kan du gjøre for å sikre deg en høyere pensjon?

Vi har samlet våre åtte beste råd som gjør at du skal kunne nyte pensjonstiden uten økonomiske bekymringer.

1. Spar selv – det er aldri for tidlig eller sent å starte
Begynner du tidlig, så kan du spare litt ganske lenge, og begynner du sent, så er alle monner med og drar. Enten det er lite eller mye, så bør alle spare litt selv. Det som er sikkert er at alle bør spare, og at de e grepene du tar i dag, betyr noe for fremtiden.

Sjekk hvor mye noen på din alder bør spare.

2. Nedbetal gjeld
Det viktigste du kan gjøre er å betale ned gjelden din. Hvis du har et høyt boliglån eller dyre forbrukslån, så er nedbetaling av gjelden din både den beste og den tryggeste sparingen. Jo mindre gjeld som pensjonist, desto mer penger har du til reiser og opplevelse

3. Øk aksjeandelen i innskuddspensjon
Har du innskuddspensjon gjennom arbeidsgiveren din bør du vurdere å øke aksjeandelen i sparingen din. 1 prosent meravkastning i et arbeidsliv kan utgjøre 20 prosent mer pensjon. Det lave rentenivået gjør det vanskelig å skape god avkastning for pensjonsprofiler med lav aksjeandel.

4. Stå i jobb så lenge du kan
Jo flere år du arbeider, desto høyere pensjon får du fra Folketrygden og fra arbeidsgiver. I det offentlige betyr det at du minst bør jobbe fram til fylte 67 år, såfremt du ikke går av med AFP ved fylte 62.

Slik sparer du best til pensjon om du er i 20-årene

5. Jobb fulltid, ikke deltid
Gå over til 100 prosent stilling, hvis du har arbeidet deltid. Dette er spesielt aktuelt i offentlig sektor. Mange i helsevesenet får ofte ikke tilbud om fulltid eller velger å jobbe deltid på grunn av høy belastning eller små barn. Når du kommer i 50-årene bør du vurdere å gå opp i stillingsbrøk.

6. Vær klar over verdien av AFP (avtalefestet pensjon)
Avtalefestet pensjon er en tidlig-pensjonsordning som gir deg rett til å gå av med AFP fra 62 år på visse vilkår. Gjør det kjent med vilkårene for å tilfredsstille kravene. Kravene er ulik fra offentlig til privat sektor. Finn ut hva denne ordningen konkret betyr for beregningen av din pensjon.

Sjekk også hva kombinasjonen AFP og eventuell tjenestepensjon utgjør hvis du fortsetter å jobbe til du er nærmere 70 år.

– Så mye sparer andre på din alder til pensjon

7. Samle oppsparte pensjonskapitalbevis
Har du hatt flere arbeidsgivere? Hver gang du slutter eller bytter jobb får du et pensjonskapitalbevis, som viser din oppsparte pensjonskapital fra denne arbeidsgiveren. Du kan selv bestemme hvordan disse skal investeres, men for å få en høyest mulig pensjon bør du samle dem ett sted. Du får bedre oversikt, lavere kostnader – og en samlet utbetaling ved pensjonsalder.

8. Krav til sammenhengende tjeneste
Sett deg inn i de kravene som gjelder for å opptjene full pensjon. I offentlig sektor er det for eksempel et krav til 30 års sammenhengende tjeneste. Det vil si at et skifte til privat sektor før nådde 62 eller 67 år kan slå negativt ut på pensjonen din.

Se hvor mye du må spare i pensjon – og start nå