En 30-åring må ut med rundt dobbelt så mye i måneden som en tjueåring

Det dummeste du gjør er å tro du har god tid til å spare til pensjon.

Mange tror de er garantert 60-70 prosent av lønnen i pensjon. Men Staten er ikke noen garantist for at du kan leve det livet du ønsker som pensjonist. Privatøkonom Endre Jo Reite sier folk må forberede deg på spare til pensjon eller jobbe lenger. Om ikke vil inntekten nær halveres som pensjonist.

– Vi får mindre i pensjon fra staten fordi vi blant annet lever lenger, og pensjonen må da fordeles ut over flere år, forklarer Reite.

Venter du til du er 30 år, så må du ut med rundt dobbelt så mye i måneden for å ende opp med samme beløp som en tjueåring. Venter du til du er 40 år, så kan du doble beløpet en gang til.

Hvor mye må du spare per måned i et globalt aksjefond. (ODIN Aksje C) for å ha 5,2 millioner kroner i pensjonskapital ved 67 år? Tabellen under viser hvor mye du må spare i måneden for å sitte igjen med pensjonskapital på 5,2 millioner. Beløpene er avrundet til nærmeste 100 kroner.

Det kan altså bli dyrt å utsette sparingen

Du kan enkelt øke pensjonen uten å spare en krone ekstra. Valg av risikoprofil, fordelingen mellom aksjer og renter, har mye å si for hva det blir ut av pengene arbeidsgiver sparer til pensjon for deg.

– En 30-åring som tjener 500.000 kroner, og som har en arbeidsgiver som setter av 5 % til pensjon årlig frem til pensjonsalder kan ende opp med 1,46 millioner kroner mer i pensjon ved å endre andelen aksjer fra 50 % til 100 %, sier Reite*.

Det er godt betalt for noen minutters arbeid.


* Forutsetter at arbeidsgiver betaler 5 % årlig av bruttolønn på kr 500.000,- innskuddspensjon over 37 år. Justert for årlig lønnsvekst og inflasjon på 2,5 %. Avkastning for kombinasjonsfond med 50 % aksjer og 50 % renter og 100 % aksjer er henholdsvis 5 % og 7,5 %