Er du en av 65 000 som skal leie ut i vinterferien?

Over en halv million nordmenn har leid ut eller vurderer å leie ut boligen sin i en kort periode. Rundt 65 000 har planer om det i vinterferien, og enda flere vil leie ut i påsken.

Det viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for SpareBank 1 i februar.

Stadig flere vurderer å leie ut boligen sin for kortere tid, gjennom tjenester som AirBnB, Finn.no eller lignende. I februar er det over 100 000 flere enn i september 2016 som sier at de vil vurdere dette. Mange ønsker å spe på inntektene sine ved å leie ut i feriene. Før høstferien i fjor vurderte 50 000 å leie ut, mens til påske er det over 70 000 nordmenn som vurderer korttidsutleie.

Fakta:
  • Over 110 000 har prøvd å leie ut boligen sin på Airbnb eller finn.no, mens om lag 420 000 vurderer korttidsutleie.
  • Over 65 000 nordmenn har tenkt å leie ut boligen sin i vinterferien, og over 70 000 vurderer å leie ut i påskeferien.
  • Det er flest unge som har prøvd eller vurderer korttidsutleie, og som har tenkt å leie ut boligen sin i vinterferien.
  • De langt fleste vet ikke hvilken dekning innboforsikringen og vertsgarantien i Airbnb gir ved tyveri og hærverk.
  • 61 prosent vet ikke om innboforsikringen dekker tyveri og hærverk.
  • 65 prosent vet ikke om vertsgarantien i Airbnb dekker tyveri og hærverk.
Leier ut i uvisse

Undersøkelsen viser at bevisstheten rundt forsikring i forbindelse med korttidsutleie fremdeles er lav. 65 prosent svarer at de ikke vet om Airbnb sin vertsgaranti dekker tyveri og hærverk, og 61 prosent vet ikke om innboforsikringen dekker dette. Bevisstheten har imidlertid økt noe siden i september, da tallene var henholdsvis 77 og 73 prosent.

Et sjansespill

– Dessverre er det fremdeles mange som tror at innboforsikringen eller vertsgarantien til AirBnB dekker tyveri eller hærverk når de leier ut boligen. Dette kan være et sjansespill, sier forklarer Nils Tore Nilsen, leder for Personmarked i SpareBank 1 Forsikring.

– Mange er ikke klar over at en vanlig innboforsikring ikke dekker tyveri når boligen leies ut. Det er også stor forskjell på hvorvidt hærverk på innbo og bygning dekkes av de ulike forsikringsselskapene. Det kan gjøre det vanskelig for kundene å få oversikt over hva de er dekket for ved døgnbasert utleie, påpeker Nilsen.

SpareBank 1 tilbyr en døgnforsikring for utleie, der boligeiere kun betaler for de dagene eller ukene i året de trenger forsikringen.

Liten kunnskap om skatteplikt

Undersøkelsen avdekker også at det er liten kunnskap om skatteplikten ved utleie av bolig. Regelen er at man kan leie ut for inntil 20 000 i året uten at skatteplikten trer inn.

35 prosent av de spurte treffer på dette. En like stor andel tror beløpsgrensen for hva husholdningene kan leie ut skattefritt ligger på mellom 25 og 40 000 kroner. 30 prosent tror grensen går ved 10 eller 15 000.

Om undersøkelsen:

Den elektroniske spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i perioden 2. – 8. februar 2017 med et landsrepresentativt utvalg på 1061 personer.

Trenger du innboforsikring?