Øker samfunnsutbyttet til 60 millioner

Solid bankdrift og godt resultat i 2016 legger grunnlaget for at vi nå kan dele ut 60 millioner kroner til gode formål i Trøndelag og på Nordvestlandet.

I forbindelse med offentliggjøringen av foreløpig årsregnskap for 2016, foreslår styret vårt å øke utdelingen til gaveformål til 60 millioner kroner. Dette er en økning på 50 prosent fra året før.

– Positiv utvikling i regionen og solid bankdrift gjennom året har gitt et godt resultat. SpareBank 1 SMN har en lang tradisjon for å dele en stor andel av overskuddet med samfunnet, og i år får vi mulighet til å gi så det virkelig monner. Dette vil komme lokalsamfunnet til gode i hele vårt markedsområde, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske.

Over ett tusen prosjekter i Trøndelag og på Nordvestlandet mottok støtte fra oss i 2016. I år vil det bli enda flere.

Prioriterer barn og unge

– Vi er stolte bidragsytere til store og små aktiviteter. Sammen med våre nære omgivelser bidrar vi til å bygge, støtte og utvikle regionen. Vi er med på å skape litt ekstra hjertebank, sier konsernbanksjef Eli Arnstad som leder bankens gavefond.

– I år får vi muligheten til å bidra med enda mer, og det vil særlig komme barn og unge til gode. Vi ønsker å stimulere til aktiviteter som skaper bredt engasjement og som når mange. For oss er det viktig at så mange som mulig blir med på å skape aktivitet og utvikling i hele regionen, sier Arnstad.

Høy vekst

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1647 millioner kroner i 2016, som er 241 millioner bedre enn året før. Resultatet i banken skyldes godt salg, mange nye kunder og effektivisering så vel i morbanken som i datterselskap og deleide produktselskap. I tillegg til økte driftsinntekter oppnådde banken god avkastning på finansielle investeringer. Målet om nullvekst i kostnader i morbanken ble innfridd. Økte tap på utlån i 2016 sammenlignet med 2015 er i tråd med varslet prognose for året.

– Vi er godt fornøyd med resultatet for 2016, og banken har styrket posisjonen som ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Den høye veksten dokumenterer at bankens strategi har vært vellykket. Vi lykkes ved å klare å kombinere en offensiv digital omstilling med dyktige rådgivere i våre 48 kontor, sier konsernsjef Finn Haugan.

– Lokal tilstedeværelse er fortsatt viktig. I fjor gjennomførte vi vel 52 000 rådgivningssamtaler med kundene. Det er en økning på 30 prosent fra året før, forteller Haugan.

15 000 nye personkunder

SpareBank 1 SMN økte utlån til personkunder med 10,7 prosent til 89,4 milliarder kroner i fjor. Denne veksten er høyere enn generell markedsvekst, og i løpet av året fikk banken 15 000 nye personkunder.

Utlån til næringslivskunder økte med 3,2 prosent til 48,1 milliarder kroner. I tråd med bankens kapitalplan er veksten til større kunder blitt redusert, men med god vekst blant små og mellomstore bedrifter. Banken fikk 2000 nye næringslivskunder i fjor.

Ny distribusjonsstrategi tilsier en videreføring av bankens sterke tilstedeværelse lokalt, men mer effektivt og mer differensiert enn tidligere. Banken intensiverer satsingen på digital distribusjon av produkter og tjenester samt robotisering av arbeidsprosesser.

Sammen får vi ting til å skje