– Om du ikke klarer gjeld og forsørgerbyrde på beregnet uføretrygd bør du ha uføreforsikring

Uføreforsikringer er blant forsikringene bransjen gjerne anbefaler deg som kunde, men er det slik at «alle» trenger en uføreforsikring?

Livet er uforutsigbart, og man vet aldri om man ender opp med yrkesskade eller en skade som setter deg ute av spill. Da kan det være greit med en uføreforsikring, men bør alle ha uføreforsikring?

Det er mange faktorer som spiller en rolle for om du trenger uføreforsikring. Det kan være den livssituasjon du befinner deg i, alderen du har kommet i og/eller inntekten din som avgjør om det er gunstig med uføreforsikring.

Forsikring riktig for noen

Privatøkonom Endre Jo Reite mener det du får fra NAV kan være nok for enkelte, men ikke alle om du plutselig bli ufør.

– Alle som er avhengig av egen inntekt, har behov for uføreforsikring. Om du ikke klarer gjeld og forsørgerbyrde på beregnet uføretrygd bør du ha denne forsikringen. Uførepensjon fra NAV er ikke nok til å opprettholde levestandarden hvis du blir arbeidsufør, sier Reite.

Den 1. januar 2015 ble det innført regelendring av uføretrygden. Endringen gjorde at uføretrygden utgjør 66 prosent av lønn man hadde før man ble ufør. Med en slik ordning kan uføretrygden være nok for deg, men med mye gjeld kan det bli vanskelig å få hjulene til å gå rundt.

– Lønnen er begrenset til maks 6 G (grunnbeløpet), som for tiden utgjør 530.220 kroner. Hvis man tjener 500 000 kroner, blir uføretrygden fra NAV 330 000 kroner. Har man gjeld eller forsørgeransvar vil sannsynligvis ikke uføretrygden strekke til, mener Reite

– Sjekk hvilken ordning du har

Mange har ordninger gjennom jobben, som de kanskje ikke er klar over. Dette gjelder alle offentlig ansatte, og noen i privat sektor. Sjekk derfor hvilken ordning du har i din bedrift.

– Det kan du har en ordning gjennom jobb med en løpende uførepensjon, eller det kan være en stor engangsutbetaling dersom man blir ufør. Det kan også være begge deler. Skulle man bli ufør som følge av en yrkesskade, får man forhøyet utbetaling fra arbeidsgiver og NAV, sier Reite.

Privatøkonom Endre Jo Reite

Synes du dekningen hos din arbeidsgiver er for lav, kan du eventuelt «toppe opp» med en tilleggsforsikring for å få ønsket dekning.

– Ikke minst de som ikke har jobb, som hjemmeværende og studenter, og derfor ikke vil få uføretrygd fra NAV, bør vurdere å anskaffe uføreforsikring. Ikke minst hvis man heller ikke har en partner med god lønn som kan være hovedforsørger dersom noe galt skulle skje, sier Reite.

Også enslige forsørgere med lav lønn, som ikke vil kunne forsørge familien på uføretrygd fra NAV, bør tenke på å kjøpe forsikring, samt selvstendig næringsdrivende med lav næringsinntekt, som ikke vil kunne leve av en uføretrygd fra NAV.

Dette bør du tenke gjennom før du kjøper uføreforsikring:

  1. Finne ut hvor mye du får fra NAV og jobben ved uførhet
  2. Vurdér om du klarer gjeld og forsørgerbyrde på beregnet uføretrygd
  3. Er svaret nei, bør du vurdere om du kan leve av formuen eller eventuelt flytte til en rimeligere bolig hvis du skulle bli ufør. Er ikke dette tilfellet, bør du kjøpe en uføreforsikring.

Trenger du uføreforsikring? Sjekk mulighetene dine her!