SpareBank 1 Markets starter med kapitalforvaltning

SpareBank 1 Markets etablerer kapitalforvaltning som eget forretningsområde med utspring i sterke forvaltningsmiljø i Trondheim og Tromsø.

SpareBank 1 Markets kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø av henholdsvis SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. De to selskapene fusjoneres og blir spydspiss i SpareBank 1 Markets’ nysatsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på nær ti milliarder kroner.

– Kapitalforvaltning blir et nytt og spennende forretningsområde som vil komplettere produkttilbudet i SpareBank 1 Markets. Jeg er overbevist om at dette vil styrke miljøene både i Trondheim og Tromsø. Det er her spesialkompetansen innen kapitalforvaltning finnes, og den skal vi bygge videre på, sier administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets.

SpareBank 1 SMN er største eier i SpareBank 1 Markets med 74 prosent av aksjene.

Ledes fra Trondheim

Det nye forretningsområdet i SpareBank 1 Markets skal ledes fra Trondheim under ledelse av administrerende direktør Alf Kåre Karoliussen i Allegro Kapitalforvaltning. Allegro har vokst sterkt i de siste årene og har nå en forvaltningskapital på om lag 6,5 milliarder kroner med i alt tolv ansatte.

– Integrasjonen med SpareBank 1 Markets vil gi oss tilgang til et sterkt og unikt analysemiljø. Et veldig godt utgangspunkt for nye muligheter og ytterligere vekst, sier Alf Kåre Karoliussen.

Allegro Kapitalforvaltning har i en årrekke tilbydd diskresjonære porteføljemandater til kunder i SpareBank 1-alliansen. Kundene er hovedsakelig formuende privatpersoner, organisasjoner med overskuddslikviditet, stiftelser og offentlige institusjoner.

Konsesjon for fond

Det fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond for å kunne styrke tilbudet av produkter og tjenester på området. Allegro Kapitalforvaltning har i dag konsesjon for aktiv forvaltning.

– I tillegg til denne nysatsingen ansatte SpareBank 1 Markets for noen dager siden flere erfarne medarbeidere fra Swedbank Norge. Gjennom disse to grepene styrker vi vår posisjon i kapitalmarkedet vesentlig, sier Stein Husby.