Aksjesparekonto – en skattegavepakke til folk flest

Til sommeren kan du flytte pengene du har spart i aksjefond skattefritt inn på en aksjesparekonto. Du kan også enkelt flytte aksjefond fra andre leverandører inn på samme konto.

– Innenfor aksjesparekontoen kan du reinvestere i andre aksjer og aksjefond uten å betale skatt på salgene. Du må heller ikke betale skatt før du tar ut et beløp som er større enn det du opprinnelig har investert, forteller privatøkonom Endre Jo Reite.

Sett inn pengene i år

For deg som allerede eier aksjer og aksjefond er det viktig å være oppmerksom på at du kan flytte dine beholdninger over i den nye aksjesparekontoen. Det uten at du må realisere gevinsten din i forkant av byttet. Dette ser ut til å ville gjelde kun for året 2017.

– Alle som har urealisert gevinst i aksjer eller aksjefond bør derfor overføre disse til en aksjesparekonto før utgangen av 2017, råder Reite.

Aksjesparekonto er klart til sommeren

Vi anslår at aksjesparekonto fra SpareBank 1 SMN vil være tilgjengelig i markedet i løpet av sommeren 2017.

– Langsiktig sparing i form av en fast spareavtale har for øvrig vist seg å være svært lønnsomt for de fleste. Om du startet en spareavtale på 1.000 kroner måneden i Odin Norden i januar år 2000, vil du nå ha 540.958 kroner fratrukket forvaltningskostnader (herav avkastning 333.598 kroner). Sparing på bankkonto ville gitt deg om lag 250.000 kroner i samme periode (herav avkastning 43.000 kroner), avslutter Endre Jo Reite.

Hva er neste steg?

Vi er i gang med å utvikle løsningen for våre kunder. Våre kunder skal enkelt kunne flytte eksisterende beholdninger inn i vår aksjesparekonto når den er klar. Nye kunder skal enkelt kunne tegne aksjer og aksjefond i kontoen.

Sjekk SpareBank 1 SMN sine muligheter for sparing i aksjesparekonto på smn.no. Du kan også ta kontakt med din rådgiver for å avtale en rådgivningssamtale.