Flere eldre havner i luksusfellen

De som nå runder 70. er de første eldre i en generasjon hvor mange har snakket om å leve på boligformuen. Flere eldre har mere boliggjeld, og de har samtidig også levd i en tid hvor tilgangen på usikrede lån og kreditter er økt.

Tidlig uttak av pensjon kombinert med arbeid gjør at svært mange eldre har en høy inntekt i tiden inn mot pensjonsalder. Den høye inntekten øker tilgangen på kreditt, og ikke minst øker fallhøyden for økonomien når arbeidsinntekten tar slutt.

Mange har droppet pensjonssparing for å leve på boligen

Mange får uventede utfordringer når de skal bytte bolig. Boliggjelden, utviklingen i inntekt og planene for boligbytte henger sammen med hvordan du kommer ut av det. Det er dessuten ikke sikkert du sitter igjen med noe når du selger huset og flytter inn i seniorleilighet. Det er ofte dyrere m2 for leiligheter, særlig med ny og moderne standard og god beliggenhet.

Mange er nok lurt inn i en felle hvor det har vært snakk i media om at man bør ta ut pensjon tidlig, leve på boligformuen og ikke betale avdrag. Det betyr ofte at man ikke har tatt inn over seg hvilke begrensninger økonomien får når man blir pensjonist. Mange blir overrasket over at låneopptak plutselig blir vanskeligere når inntektsnivået i mange tilfeller er mer enn halvert.

Se hvor mye andre på din alder sparer til pensjon.

Flere starter pensjonisttilværelsen med boliglån og lang nedbetalingstid

Dagens pensjonister låner mye og med lang løpetid, og det har blitt vanlig å høre at man skal leve på boligen, og at det ikke er noe mål å dø gjeldfri. Den kraftige gjeldsveksten blant pensjonistene påvirker hverdagen for mange på flere måter.

Hvis vi ser på hvor stor gjeld det gjennomsnittlige pensjonistparet har når de møter pensjonsalder så er dette tydelig.

En analyse vi har utført av alle boliglån med to låntakere i alderen 62-67 år viser at snittet for størrelsen på boliglånet for de som har det ved pensjonsalder er nå 1,25 millioner mot 330.000 kroner i 2006. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid for lån har også endret seg fra 8 år til 17 år, og det er nå 77 % av de som pensjonerer seg som har boliglån mot 52 % i 2006.

Bør man spare til bolig eller til pensjon?

Som ung må du jobbe flere år lenger, og likevel få mye mindre penger som pensjonist enn det de som pensjonerer seg nå får. Samtidig er dagens utfordring med å komme seg inn på boligmarkedet både umiddelbar og viktig.

Den “romsligheten” du kjøper deg ved å nedbetale gjeld kan gjerne brukes som et tillegg til pensjon, men for de fleste blir det ikke så mye at du kan klare deg på det alene. Det er dessuten helt klart best å ha flere bein å stå på, og da gjerne i form av penger som er tilgjengelig uten at de krever at du selger boligen din.

Noen planlegger å selge huset for å flytte til noe mindre når de blir eldre. Men hus er ofte ikke verdt så mye som en leilighet i kvadratmeter. Når vi ser på hva som faktisk skjer ved boligbytte så ender de fleste med et en leilighet i samme prisklasse som boligen de flytter fra. De frigjør derfor heller ikke boligkapital ved boligbytte.

Uansett hvordan du vender på det så vil du få et betydelig inntektsfall som pensjonist, og ikke nødvendigvis billigere bolig og mindre gjeld. Derfor mener vi bestemt at alle bør spare til egen pensjon i tillegg til å nedbetale gjeld eller spare til bolig.

Hvorfor er det mange eldre som har havnet i luksusfellen nå?

Mange av dagens 70 åringer har hatt stor tillit til at kredittinstitusjoner gjør vurderinger for dem. Med alt i én bank, eller i møte med en finansrådgiver som har totaloversikt over økonomien kan det stemme. Men når man har kunnet søke til forbrukslån hos mange aktører så er det flere som mister oversikten. Det kan gi større gjeld ved overgang til pensjonisttilværelsen enn det er mulig for dem å betale.

Mange i generasjonen før har klart seg bedre, siden det fra 2010 har vært ekstrem forbrukslånsvekst og tilbudene har blitt lettere tilgjengelig fra flere og flere aktører.

Vi ser også at mange eldre kvier seg for å oppsøke hjelp med betalingsproblemer, og at det ofte har kommet langt når de kommer til banken med utfordringene. Det er nok mye stolthet i det med økonomi og det er mye lettere for yngre å erkjenne at de trenger hjelp med økonomistyring. Vi skulle ønske flere kom før.

Det viktigste man kan gjøre for å unngå å havne i en slik klemme er å spare til pensjon så lenge man kan. Starter man tidlig så får man spart mye over tid, selv med noen få hundrelapper i måneden. Det er en billig pris å betale for en romsligere alderdom med større handlingsfrihet.

Sjekk hvor mye andre på din alder sparer til pensjon