Fremdeles ikke lik lønn for likt arbeid

Onsdag 8. mars markeres den internasjonale kvinnedagen. Dagen ble lansert tidlig på 1900-tallet i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett, og det viser seg at likestilling fortsatt må kjempes for – også i Norge.

Det er fremdeles ikke lik lønn for likt arbeid i 2017

Ferske tall viser at norske menn i snitt tjener 46.200 kroner i måneden, mot en gjennomsnittlig månedslønn på 39.800 for kvinner, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin oversikt for 2016.

Hovedforklaringen til det ligger i et kjønnsdelt arbeidsmarked. Av 220.000 daglige ledere i norske aksjeselskap, er bare 35.000 av dem kvinner (15%). Mens det er flere menn enn kvinner i privat sektor, er det en sterk overvekt av kvinner i offentlig sektor.

Det er imidlertid ikke bare arbeidsoppgavene som skiller kjønnene, men også selve timelønnen. I følge CORE (kjernemiljøet for likestillingsforskning) er timelønnen i lavtlønnede yrker 6% lavere for kvinner enn menn, mens forskjellen er på hele 20% blant de 20% mest høytlønnede yrkene.

Se hvor mye andre på din alder sparer til pensjon.

Kvinner har blitt flinkere å spare – men må bli enda flinkere

– Vi i bankene har jo mast mye om at kvinner må ta større ansvar for egen økonomi. Nå ser det ut til at det endelig har skjedd en positiv utvikling, forteller privatøkonom Endre Jo Reite.

Nye tall fra SpareBank 1 SMN fra februar 2017 viser at over halvparten av nye spareavtaler til pensjon nå startes av kvinner (53%).  Det er etter mange år med økende forskjeller i sparing mellom kvinner og menn. Tall fra verdipapirfondenes forening viser at det i perioden 2006-2015 var klart flere menn som sparte til pensjon, og at disse også sparte mer enn kvinner.

Se hvilke fem økonomiske feller kvinner bør unngå.

Tall fra SSB viser at hele ni av ti minstepensjonister er kvinner. Det forteller om en stor økonomisk skjevstilling mellom kjønnene. Minstepensjonister har en pensjon som bare utgjør 185.000 kroner i året, og hele 32% av kvinnelige pensjonister faller inn under den kategorien.

– Det er gledelig at flere kvinner tar aktivt ansvar for sparing til egen pensjon. De lever lengre, og har mindre opptjening. Så det er viktig at nettopp kvinner sparer selv for å få større handlingsrom og valgfrihet, sier privatøkonomen.

Enorme lønn- og pensjonsforskjeller

De store lønnsforskjellene i løpet av livet gir også utslag på pensjonsutbetalingen senere i livet.

Start pensjonssparing, nå, mens du sitter der og leser om det.

Start pensjonssparing, nå, mens du sitter der og leser om det (klikk på bildet).

Tallene fra SSB viser at forskjellen på pensjonsinntekten til menn og kvinner ved pensjonsalder i dag ligger på hele 26%. Mens mannlige pensjonister i gjennomsnittet får 338. 000 kroner utbetalt i året fra folketrygden og tjenestepensjon til sammen, får kvinnelige pensjonister kun 2490.000 kroner.

Blant menn var det til sammenligning bare 6% som var minstepensjonister ved utgangen av 2016.

– Vi ser at det er unge folk som er flinkest til å opprette pensjonssparing i dag. Nå er også over halvparten av disse kvinner. Det kan være med å jevne ut forskjellene over tid, men enda er det alt for mange som ikke har tatt grep om sin egen fremtid på denne måten, sier Reite.

Hvordan utjevne gapet?

Forskjellene vi ser i dag preges av kjønnsrollemønsteret på 50- og 60-tallet som henger igjen. Dersom vi ser på utviklingen ser vi at stadig færre kvinner får minstepensjon for hvert år som går, og innenfor høyere utdanning har det vært en stor utjevning de siste årene (CORE, 2016).

Kvinner investerer mer i utdanning enn menn. Nå går også stadig flere kvinner går inn på det som har vært mannsdominerte utdanninger. I dag er det en overvekt av kvinner med høyere utdanning sammenlignet med menn. Og forhåpentligvis kan det faktum at lønnen til kvinner øker (2,3% oppgang) mer enn menns (1,3%) fra 2015, også være et positivt tegn i tida.

– Uansett hvordan man snur og vender på det så er det klart at kvinner må spare til egen pensjon. Både for å utjevne forskjellene som har oppstått gjennom et arbeidsliv med ulik lønn, og for å sikre egen økonomi, avslutter privatøkonomen.

Se hvor mye andre på din alder sparer til pensjon