– Økonomi i skolen er vårt samfunnsansvar

Ungdom involveres i for liten grad i familiens økonomi, så hvordan skal de da ha forutsetninger for bygge opp en trygg økonomisk plattform når de skal ut i voksenlivet? spør finansrådgiver Gunhild Ildjarnstad Hagen.

Nordmenns stadig økende forbruksgjeld og betalingsanmerkninger er skummel lesning. Alt for mange bruker penger de ikke har, og blir sittende igjen med regninger de ikke makter å betale. Finansrådgiver Gunhild Ildjarnstad Hagen besøker jevnlig ungdom -og videregående skoler. Hun tror mye skyldes manglende kunnskap og mener økonomi i skolen ikke bør undervurderes.

– Statistikken over betalingsanmerkninger og nordmenns økende forbruksgjeld er ikke lys lesning. Ungdom involveres i liten grad i familiens hverdagsøkonomi, så hvordan skal de da ha forutsetninger for bygge opp en trygg økonomisk plattform når de skal ut i voksenlivet? spør hun.

Privatøkonom Endre Jo Reite sier seg enig med Ildjarnstad Hagen. Han mener de må hjelpe unge i å få tidlig oversikt over egen økonomi.

– Alle må ha et forhold til privatøkonomi, og konsekvensen av å ikke forstå kan være store. Samtidig er nok mange med på å gjøre privatøkonomi litt vanskelig og forvirrende. Vi må hjelpe unge til å se at små grep er nok for å få oversikt, kontroll og ta styringen, forklarer Reite.

Bør bli en større del av skolepensum

Sammen med Ungt Entreprenørskap besøker eksterne veiledere fra banken ulike skoler i regionen. Målet med programmet er å komme tettere på elevene, og lære unge om personlig økonomi. Tilbakemeldingene er positive både fra lærere og foreldre, som føler selv at de ikke har tilstrekkelig kunnskap om økonomi. Ildjarnstad Hagen mener lærerne trenger kursing, og er ikke i tvil om at personlig økonomi bør være en del av skolepensumet.

– Jeg har fått tilbakemelding fra lærere på at de syntes at økonomi er et komplisert og veldig personlig tema, og at de derfor ikke har kunnskapen og forutsetninger for å undervise i emnet. Vi er eksperter på temaet, og når man kommer «utenfra» får man en helt annen respons fra elevene. Men, siden vårt bidrag ikke er tilstrekkelig syntes jeg personlig at personlig økonomi bør være en større del av pensum både i samfunnsfag og matematikk, og at lærene må få tilstrekkelig med kurs og opplæring for å lære bort, sier finansrådgiveren.

Selv om banken kan gjøre en viktig jobb med å lære unge om personlig økonomi, er rollen som utspiller hjemme langt viktigere mener Reite.

– Bankene vil aldri kunne ta over rollen til skolen, og ikke minst foreldrene. Vi må fokusere på å pirre nysgjerrighet og inspirere unge, sier han.

Et samfunnsansvar

Privatøkonom Endre Jo Reite

Ved å besøke skoleelever får man i gang en tankeprosess hos de unge. Det å ta tak i temaet tidlig, vil forebygge økonomiske problemer i fremtiden mener Reite.

– Mange blir både skremt og motivert av det vi sier. De har ofte ikke tenkt over konsekvensen av valgene de gjør, og hvor lite som utgjør forskjellen mellom et liv på etterskudd, og det å ta kontroll over situasjonen. Forhåpentligvis forebygger vi fremtidige betalingsproblemer hos ungdom vi snakker med. sier han.

Verdien av å lære bort personlig økonomi er et samfunnsansvar banken tar, og er nødt å fortsette med.

– Som bank har vi et spesielt samfunnsansvar for å dele av kunnskapen vår om personlig økonomi, og da særskilt til unge mennesker. Det er positivt for oss at folk interesserer seg og engasjerer seg for temaet, og hvis vi kan bygge gode holdninger hos ungdommen legger vi også et godt grunnlag for gode fremtidige bankkunder, sier hun.

Er du ung og ønsker å spare? Da bør du starte å spare i BSU