Renta settes opp i USA – hva vil det si for boliglånet ditt?

USA setter mest sannsynlig opp renta, mens i Norge forblir den uendret. Det betyr likevel at boliglånsrenta kan tikke sakte, men sikkert oppover.

Denne måneden er det rentemøte både i Norge og i USA. Sentralbanken i USA har møte 15. mars, og Norges Bank 16. mars. Vi venter at renta i USA vil bli satt opp til 1 prosent. Sentralbanksjef Janet Yellen uttalte forrige uke at det trolig vil være et «appropriate» nivå.

Sentralbanken har varslet at det kommer tre renteøkninger i år. Med en første renteheving allerede i mars, og utsikter til bra vekst i amerikansk økonomi, øker risikoen for at det kan bli flere enn tre økninger i år. Økt sannsynlighet for flere renteøkninger i USA, sammen med sterkere vekstutsikter og høyere statsgjeld, har bidratt til økte obligasjonsrenter i USA.

Uendret rente i Norge

Norges Bank kommer trolig til å holde renten uendret på rentemøtet 16. mars, og si at det fortsatt er en liten sannsynlighet for et rentekutt til. Vi tror det er lurt for å hindre at kronekursen skal styrke seg for mye. Med politisk uro i Europa, og usikkerhet rundt italienske banker. kan det blir fristende for enkelte i Europa å plassere penger i en trygg avkrok som Norge.

Men lånerenten kan stige for det

I Norge er det er spareunderskudd i privat sektor. Norske banker må derfor låne inn penger i utlandet for å låne videre ut til boliglån og bedrifter. Når renten stiger i det globale obligasjonsmarkedet, vil innlånsrenten for norske banker stige. Det betyr at renten for norske låntagere kan komme til å stige, uavhengig av hva Norges Bank gjør med styringsrenten.

Stigende boliglånsrente, økt beskatning av eiendom, høyere nybyggingsaktivitet, og flere innstramminger på lån til bolig vil alt bidra til å redusere prisveksten på eiendom. Selv om det er treghet i hvor raskt en rentestigning i det globale obligasjonsmarkedet vil slå inn i boliglånsrenten, så er norske husholdninger sårbare i og med at de aller fleste har flytende lånerente.

Selv om vi tror rentene vil holde seg relativt lave i lengre tid, har risikoen for høyere obligasjonsrenter gjort at også risikoen for høyere lånerente på sikt økt betydelig. Det er et godt argument for at Norges Bank kan gi seg god tid når de skal heve rentene tilbake til et mer normalt nivå.

Les mer i SpareBank 1s makrorapport