Smart bilforsikring gir tryggere kjøring

SpareBank 1 kommer nå med smart bilforsikring, som skal motivere til og belønne tryggere kjøring. – Utvikler vi forsikringer som påvirker oss til tryggere atferd, kan det få stor samfunnsmessig betydning, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring.

Smartforsikringer kommer nå til Norge. Dette er en ny kategori forsikringer som ved hjelp av teknologi og data motiverer til og belønner atferd som reduserer risikoen for skader og ulykker.

– Med smartforsikringer utnytter vi mulighetene som ligger i teknologi og data på en smartere måte. Vi går vi fra å rykke inn etter skade til å forebygge at skaden skjer. Potensialet for samfunnsmessige besparelser er enormt, sier Turid Grotmoll.

SpareBank 1 er først ute med smart bilforsikring.

Trygg kjøring vil nå lønne seg

Kjører sjåføren med flyt – mindre bråbrems, hard akselerasjon og bråsvinging – oppnås god kjørescore. Hensikten er å gjøre kundene til tryggere sjåfører og forebygge skader og ulykker på norske veier. Kundene vil dessuten oppleve at forsikringene blir rimeligere etter hvert som de lærer hvordan de kan kjøre tryggere og oppnå høy kjørescore. I den nyutviklede appen Spinn kan sjåførene få direkte tilbakemelding om kjøreatferden sin underveis, eller senere i appens kjøredagbok.

Trygg Trafikk er en landsdekkende organisasjon som jobber aktivt for å forebygge ulykker i trafikken, og ønsker smart bilforsikring velkommen.

– Hvert år omkommer eller skades et betydelig antall nordmenn fordi de kjører hardt og ikke er oppmerksomme nok i trafikken. Vi i Trygg Trafikk ønsker færrest mulig ulykker på veien, og teknologiske løsninger som motiverer til bedre flyt i trafikken er et viktig steg i riktig retning. God flyt krever oppmerksomhet, og god oppmerksomhet redder liv, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Nordmenn ønsker seg smart bilforsikring

En fersk undersøkelse gjennomført av analysebyrået Respons Analyse for SpareBank 1* bekrefter at kundene ønsker smartforsikringer velkommen. Før den nye kategorien av forsikringer har inntatt markedet, svarer nær halvparten av norske bileiere (47 prosent) at de mener en smartforsikring for bil som belønner tryggere kjøring, er aktuelt for dem.

Samtidig mener én av tre at de selv ville blitt en tryggere og mer oppmerksom sjåfør dersom de hadde en smartforsikring som premierer god kjøreatferd.

Trenger ikke engste seg for kjørelengde med smart bilforsikring

Smart teknologi monteres i bilen og belønner sjåfører som kjører trygt og med god flyt gjennom billigere forsikring og trygghet rundt kjørelengde.

Mange sjåfører opplever hvert år å få erstatningene sine redusert fordi de har kjørt lenger enn avtalt. Med den nye forsikringen kan norske bileiere også kvitte seg med kjørelengdeangsten, ettersom faktisk kjørelengde måles. Sjåføren trenger ikke å tenke på hvor langt bilen kjører, dette sørger forsikringen for. Kjører man mer enn avtalt betaler man litt ekstra, kjører man kortere får man penger tilbakebetalt.

– Mange har kjørelengdeangst og frykter at de skal ende opp med å få avkortet erstatningen ved en eventuell skade. Det er en frykt vi nå fjerner, sier Grotmoll.

Personvern sentralt

Personvern og håndtering av data er viktige temaer for nordmenn. Undersøkelsen viser at 67 prosent er bekymret for å oppgi persondata til bedrifter og organisasjoner generelt. Graden av bekymring er mindre når personopplysningene skal deles med et forsikringsselskap. Bare 22 prosent sier de er bekymret for å gjøre dette.

Undersøkelsen viser at vi er komfortable med å dele informasjon om hvor langt vi kjører, fart og akselerasjon, når på døgnet vi kjører og bilens helsetilstand – men skeptiske til å dele informasjon om hvor vi kjører.

– Personvern og datasikkerhet står veldig sentralt i vår utvikling av nye tjenester. Våre kunder skal være trygge på at vi ikke samler mer data enn nødvendig, de skal vite hvilke data samler inn og hva de blir brukt til, sier Grotmoll.

– Kundene våre skal også vite at dataene blir behandlet trygt og ikke vil bli brukt mot dem. Vi vil for eksempel aldri bruke data om din kjøring i et eventuelt forsikringsoppgjør. Vi samler heller ikke inn data som viser hvor du eller bilen er, hvem som kjører eller sitter på i bilen, sier Grotmoll.

Smart bilforsikring fra SpareBank 1 vil være tilgjengelig for kundene rett over påske.

Tips til tryggere kjøring:

  • Følg flyten i trafikken
  • Ha blikket på veien
  • Ikke stress
  • Konsentrer deg om kjøringen
  • Tenk over at det uforutsatte kan skje

Slik vet du om du har god flyt i kjøringen

  • God plan for kjøringen gir god flyt
  • Hold jevn fart, unngå gassing
  • Brems ned tidlig, unngå bråbremsing
  • Er det behagelig å sitte på, er det ofte god flyt
  • God oppmerksomhet gir god flyt

(Kilde: Trygg Trafikk)

Samarbeider med TomTom Telematics

Smart bilforsikring benytter seg av teknologi fra TomTom Telematics, som samler, analyserer og overfører data om hvordan bilen kjøres. Data samles inn via en smartplugg i bilens diagnoseport, og overføres via bluetooth til appen Spinn.

* Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Respons Analyse på oppdrag fra SpareBank 1 og inkluderer 1688 respondenter fra hele landet.

[button class=»read» url=»https://www.sparebank1.no/nb/smn/privat/forsikring/bilforsikring/smart-bilforsikring.html?cid=social;;blogg;;smartbilforsikring;;artikkel;;tryggkj%C3%B8ring»]Les mer om Smart bilforsikring[/button]50