SpareBank 1 SMN slår på stortromma for unge korpsmusikanter

Hestehov i veikanten og kvitring fra trekkfuglene er sikre vårtegn. Det samme gjelder lyden av kornetter, trompeter og tubaer. SpareBank 1 SMN vil hedre musikkorpsene denne våren, og gir 1 million kroner i støtte.

1. mars åpnet vi i SpareBank 1 SMN igjen for at lag og foreninger i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane kan søke om støtte til utstyr eller prosjekter. Og denne gangen vil vi gi et ekstra løft til de mer enn 200 skole- og kombinertkorpsene som fyller gatene med lystige toner.

Støtter fellesskap og dugnadsarbeid

Til tross for tidvise unoter og marsjering i utakt – våren og 17. mai hadde vært trist uten de glade musikantene.

– Korpsene er et symbol på fellesskap, med musikanter som spiller sammen og mye ivrig dugnadsarbeid. Det bygger gode opplevelser i vår region. Korpsmiljøet har så mange ildsjeler, og det gjør oss glade å se. Vi har satt av 1 million kroner ekstra som skal brukes for å hjelpe dem, sier Eli Arnstad, leder i SpareBank 1 SMNs Gavefond.

– Vilje og engasjement er ikke alltid nok

Engasjementet i skole- og kombinertkorpsene er sterkt, og korpsene har en viktig plass i lokalsamfunnet. Bare i Trøndelag og på Nordvestlandet finner du 10 000 unge korpsmusikanter.

– Men korpsene er avhengige av dugnadsånd for å holde musikken i gang. Og der det finnes vilje, gir vi muligheter, sier Eli.

Sender du inn søknad innen fristen 1.april, kan korpset ditt få innvilget støtte. Kanskje kan dere bruke pengene til å arrangere en konsert, eller skaffe nye uniformer før dere marsjerer i 17. mai-toget?

Også andre lag kan få støtte

De siste 10 årene har vi i SpareBank 1 SMN gitt over 500 millioner kroner i gaver og støtte til lokale lag og foreninger. Og selv om vi nå slår på stortromma for korpsene, skal vi fortsatt støtte hundrevis av andre ildsjeler.

– Målet er til sjuende og sist å hjelpe deg som er engasjert og får ting til å skje lokalt. Denne gang har vi valgt å bevilge ekstra midler til å støtte musikkorpsene, men vi støtter selvsagt også andre prosjekter som skaper glede for barn og unge, sier Eli.

Trenger korpset ditt nytt utstyr, eller kanskje hjelp til å få i gang et spennende prosjekt? Send inn din søknad innen 1. april!