Perspektivmeldingen viser langsiktige utfordringer for norsk økonomi

Fredag la regjeringen frem Perspektivmeldingen som viser at vi er inne i en meget krevende omstilling av norsk økonomi. I USA er det betydelig risiko for en budsjettkrise.

– Jo før vi endrer kurs, jo mindre drastiske blir endringene. Å bedre velferdsstatens bærekraft bør bli hovedtema i høsten valgkamp. Det uttaler sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen i forbindelse med regjeringens fremleggelse av Perspektivmeldingen fredag.

Dagens velferdsmodell er ikke bærekraftig

Perspektivmelding slippes hvert fjerde år, og viser de langsiktige utviklingstrekkene i norsk økonomi og statens finanser. Norsk økonomi er midt i en krevende omstilling, med redusert oljeaktivitet, svak produktivitetsvekst, rask teknologisk utvikling, lavere forventet avkastning av oljefondet, økende antall eldre som andel av befolkningen og økende andel innvandrere med lav sysselsetningsgrad.

– Kort oppsummert, så er ikke dagens velferdsmodell bærekraftig. Gradvis vil statens underskudd øke, om en ikke greier å redusere statens utgifter eller øke inntektene, sier Holvik.

For å sikre at velferdsstaten skal være bærekraftig over tid, mener Holvik at regjeringen må styrke incentiv til arbeid, redusere passiviserende velferdsytelser, og utvide pensjonsreformen til å omfatte offentlig sektor.

– Nytenking i offentlig sektor må til, og det vil presses frem behov for økt egenbetalinger av offentlige tjenester, sier Holvik.

Går det mot en budsjettkrise i USA?

I USA må Donald Trump få på plass en ekstrabevilgning til årets budsjett innen utgangen av april. Det for å sikre at de føderale myndigheter har penger til å betale lønninger og andre løpende utgifter.

– Pakken som Trump håper å få flertall for inneholder blant annet en økt bevilgning på 33 milliarder dollar til forsvar og sikkerhet, sier Holvik.

Utfordringen for Trump er at han trenger 60 stemmer i Senatet, men at det kun er 52 republikanske stemmer i Senatet.

– Det er en betydelig risiko for at Trump ikke får forslaget vedtatt i Kongressen. Da vil mange som jobber i staten måtte ta fri uten lønn og foretakene stenger, slik det skjedde under budsjettkrisen i oktober 2013, sier Holvik.

Nytt budsjett for 2018 blir først vedtatt 30. september, og inntil da må Trump få på plass ekstrabevilgninger for å unngå en krise.

– Jokeren for Trump fremover er at sentralbanken kan begynne å selge noen av obligasjonene de har kjøpt opp de siste årene, og overføre disse penger til statskassen. Men, baksiden er at det kan gi høyere inflasjon. Derfor vil sentralbanken øke renten mer enn de til nå har signalisert, fortsetter Holvik.

Les mer i siste makrorapport fra sjeføkonomen her