Ekstra vind i fanen til 109 korps

1,25 millioner kroner skal nå fordeles til korps over hele Trøndelag og Nordvestlandet.

17. mai er rett rundt hjørnet, og kanskje vil du i årets feiring oppleve noen ekstra glade takstlag og kraft i marsjeringen fra ditt lokale skolekorps. Nå er det nemlig klart hvilke korps som kan glede seg over støtte fra SpareBank 1 SMN i vårens gavetildeling.

Se alle korpsene som fikk støtte nederst i saken.

Korpsgleden lever i beste velgående

Totalt sendte nesten 200 korps inn søknad når SpareBank 1 SMN i vår ønsket å bli med på notene. Søknadsbunken har bekreftet det vi allerede visste: Korpsbevegelsen, ildsjelene og dugnadsånden lever, og våre mange bygder og byer kan gå 17. mai i møte i trygg visshet om at «Gammel Jegermarsj» vil klinge gjennom gatene i år igjen.

Hva ville vel 17. mai vært foruten?

Samtidig har vi sett at dugnadsånd ikke alltid er nok. Uniformer, instrumenter og utstyr koster, og ved økt rekruttering kommer også økt behov for nye investeringer.

Her kan du lese om ett av korpsene som mottar støtte i år – Åsvang og Eberg Skolekorps

Korpsmiljøene jubler for støtten

Langmyra skolemusikkorps i Molde er blant korpsene som får støtte. Korpset søkte om penger til fornyelse av instrumentparken, og får nå 20 000 kroner av banken.

– Det er med stor glede vi har mottatt beskjeden om at SpareBank 1 SMN støtter både oss og andre korps, sier korpsets kontaktperson Randi Gunnerød.

– Gode instrumenter er en av flere viktige brikker for å motivere og gi ungdommene gode betingelser for å delta og bidra i lokalt kulturliv, sier hun.

Viktig rekrutteringsarena for lokale talenter på Nordvestlandet

Nils-Gunnas Solli, regionstyreleder i Norges Musikkorps Forbund Nordvest, er glad for at nettopp innkjøp av instrumenter er gitt prioritet i bankens tildeling av gavemidler. Han kan fortelle at korpsbevegelsen er sterk i region Nordvest, som består av fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

-Korpsaktivitet er en viktig rekrutteringsarena for at lokale talenter kan få prøve sine ferdigheter sammen med nasjonale og internasjonale aktører som f.eks. deltakelse i Jazzlogen under Moldejazz. Da behøves det et bredt og vitalt korpsmiljø som engasjerer mange, og det krever ressurser, sier Solli.

Voksende interesse for korps i Trøndelag

-Vi opplever at det er voksende interesse for korps i regionen, og ny rekruttering betyr økt behov for støtte til instrumenter og uniformer. Korpsene gjør en viktig jobb i sine lokalsamfunn, de er en arena for glede og mestring, og denne tildelingen viser at SpareBank 1 SMN anerkjenner det viktige arbeidet som gjøres, sier Geir Ulseth, daglig leder i NMF Trøndelag.

Ønsker å inspirere og skape aktivitet

I SpareBank 1 SMN har vi lange tradisjoner for å dele av vårt overskudd med samfunnet i prosjekter som skal bygge og begeistre.

– Korpsbevegelsen arbeider hardt for å øke rekruttering og sikre grunnlaget for fremtidens korps, og rommer mange ildsjeler og dugnadsarbeidere som er med på å skape aktivitet både for glade musikanter og for alle som bor i vår region. Gjennom denne tildelingen ønsker vi å inspirere korpsbevegelsen i dette arbeidet, sier konsernbanksjef Eli Arnstad som leder bankens gavearbeid.

Nå er det også enkelt for korps over hele landet å starte en digital dugnad via vår tjeneste spleis.no. Mange har allerede satt i gang sin innsamling – her kan du sjekke om ditt lokale korps er en av dem.

Her er alle korpsene som er tildelt støtte

Tidligere i år ble det klart at banken i 2017 ønsket å slå ekstra på stortrommen for å bidra til å holde korpsgleden levende. Totalt deles det ut ca 1,25 million kroner til 109 korps. Korpsene som får støtte, skal bruke midlene til instrumenter, uniformer, noter, rekruttering og arrangement. Nå håper vi støtten gir ekstra vind i fanen frem mot 17.mai.

Disse korpsene kan juble:

Beitstad Hornmusikklag
Berg og Singsaker Skolekorps
Bindalseidet Skolemusikk
Botngård Skolemusikk
Breidablikk Skolemusikkorps
Bremsnes og Bruvoll Musikkorps
Brundalen & Charlottenlund Skolekorps
Bud Skolemusikkorps
Budal Skolekorps
Buvik Skolekorps
Byafossen Korps (Tidligere Fagerheim Skolekorps)
Byåsen Skolemusikkorps
Ekne Skolekorps
Flatanger Musikkforening
Flatåsen Skolekorps
Foldereid Hornmusikklag
Foldereid Skolekorps
Follafoss Musikklag
Fønix Skole og Ungdomskorps
Førde Musikklag
Førde Skulemusikkorps
Grenaderkorpset Åsveien, Nyborg og Ila Skolekorps
Grong Musikkforening
Grong Skolemusikk
Hallset Skoles Musikkorps
Halsen Musikkforening
Haraldreina og Kvislabakken Skolekorps
Haramsøy Skulekorps
Hasselvika Skolekorps
Hell Brass Band
Hommelvik Juniorkorps
Horg og Flå Juniorkorps
Høylandet Skolekorps
Jøa Skolemusikk
Klæbu Skolemusikkorps
Kolvereid Hornmusikklag
Kolvereid Skolekorps
Kvam & Følling Musikkorps
Lade Skoles Musikkorps
Langevåg Skulekorps
Langmyra Skolemusikkorps
Lavik Skulemusikk
Leksvik Skolemusikk-Korps
Lerstad Skolekorps
Lånke Musikkforening
Lånke Skolemusikk
Malm Musikkorps
Malvik Musikkorps
Melhus Skolekorps
Meråker Skolekorps
Molde Drill
Molde Janitsjar
Mælan Skolekorps
Namdalseid Musikklag
Namsos Barne- og Ungdomskorps
Namsos Musikkorps
Nardo Skolekorps
Nidarvoll Skolemusikkorps
Nærøysundet Musikkorps
Okkenhaug Musikkorps
Orkdal Skolekorps
Otterøy Musikkorps
Ranheim Skolemusikkorps
Røra Skolemusikkorps
Rørvik Juniorkorps
Rørvik Musikkforening
Sande Skulemusikk
Sandvollan Skolekorps
Singsås skolekorps
Skatval Hornmusikklag
Skatval Skolemusikk
Skaugdalen Skoles Musikkoprs
Skaun Skolekorps
Skodje Skulekorps
Skogn Skolemusikk
Småbispan Bispehaugen Skolekorps
Soknedal Skolekorps
Solbakken og Vikåsen Skolekorps
Spjelkavik Skolekorps
Stadsbygd Skolekorps
Steindal Skolekorps
Steinkjer Skolekorps
Strand Seniorbrass
Strand Skolekorps
Strindheim Skoles Musikkorps
Støren Skolekorps
Sunndal Musikkforening
Sunndal Ungdomskorps
Sykkylven Skulekorps
Tillerbyen Skolekorps
Tomrefjord Skulekorps
Trønderbrazz
Utleira Skolekorps
Verdal Musikkorps
Viggja og Børsa Skolekorps
Vigra og Valderøy Skulekorps
Vinne Skolemusikkorps
Vuku Skolemusikkorps
Ytterøy Skolekorps
Ørland Barne- og Ungdomskorps
Ørskog Skulekorps
Ålen Musikkorps
Ålen Skolekorps, Drillkorps
Aalesunds Ungdomsmusikkorps
Ålvundeid musikkorps
Åndalsnes Musikkforening
Åndalsnes og Isfjorden Skolekorps
Åsen Skolekorps
Åsvang og Eberg Skolekorps