Kjører menn bedre enn kvinner, eller er du tryggest med ei dame bak rattet?

Er du en av de som bruker å krangle med partneren din om hvem som er den flinkeste sjåføren? Får du hjertet i halsen når den andre kjører for nært bilen foran deg? Eller irriterer du deg grønn over at det går for sakte?

Med Smart bilforsikring kan du finne ut av hvem som faktisk kjører med best flyt – les mer om det her!

Menn tror de er best – og kjører helst selv

I en undersøkelse Repons Analyse har gjort for SpareBank 1 rundt holdninger knyttet til bilkjøring, kommer det fram at en sterk overvekt av menn kjører bilen i parforholdet mellom kvinner og menn.

45 % av mennene foretrekker å kjøre selv, mot 15 % av kvinnene. 89 % av mennene oppgir at de alltid eller som oftest kjører mot 11 % av kvinnene.

Menn er også som regel fast bestemt på at de er den beste sjåføren. 50 % av mennene mener de er best, mens bare 14 % av kvinnene mener det samme.

Nå slipper du å krangle om hvem av dere som er best til å kjøre

Med Smart bilforsikring slipper dere nå å krangle om «hvem som kjører best». Gjennom Spinn-appen får du opp en kjørescore på kjøringen din – basert på faktiske kjøredata om hvor god flyt du har.

Og enda bedre er det kanskje at du sparer penger på forsikringspremien. Du får 5 % rabatt bare for å tegne eller oppgradere til Smart bilforsikring – i tillegg får du rabatt etter hvert som du kan vise til normalt god kjøreadferd!

 

Her kan du bestille/oppgradere gratis til Smart bilforsikring.

 

Men hvilket kjønn er egentlig de flinkeste sjåførene?

– Dersom man skal bedømme ut fra antall skadeutbetalinger, så varierer det litt alt ettersom hvor gammel vi er, sier Toralf Tveitå, produktsjef bilforsikring i SpareBank 1.

Unge gutter verst – bør la jentene kjøre

I den aller yngste gruppa – 18 til 23 år – er det helt klart gutter som skader bilen oftest.

– Det er i denne gruppa forskjellene er størst. For de aller yngste har vi opp mot 80 % flere skadeutbetalinger til gutter enn til jenter. De krasjer nesten dobbel så ofte som jenter. Og denne prosentandelen er skadefrekvens per sjåfør, understeker han.

I den yngste aldersgruppa viser dermed statistikken at guttene burde latt jentene kjøre oftere.

Damer i alderen 30 til 50 år skader bilen oftere enn jevnaldrede mannfolk

I aldersgruppa 23-30 er det omtrent likt mellom kjønnene, mens det i gruppa 30-50 snur.

– Tallene viser at i gruppa 30-50 år skader kvinner bilen noe hyppigere enn menn. Omtrent 20 % flere skadeutbetalinger går til kvinner, forteller Tveitå.

Etter man har passert 50 år ser man lite signifikante forskjeller på skadeutbetalinger mellom kvinner og menn.

Dette er Smart bilforsikring:

  • Innovativ teknologi som vil revolusjonere norsk forsikringsbransje
  • Appen Spinn som inspirerer deg til å bli mer bevisst i trafikken
  • Appen måler aldri hvem eller hvor det kjøres – kun hvordan
  • Motiverer til trygg kjøring
  • Fjerner kjørelengdeangst
  • Du betaler for faktisk kjøring
  • Motiverer til både økonomisk og miljøvennlig kjøring

 

Les mer om og bestill/oppgrader gratis til Smart bilforsikring her!