Riksrett for Trump eller ikke – hvilke konsekvenser kan utfallet gi?

Det verste markedene «vet» er usikkerhet. Blir det en lengre periode med stadig nye avsløringer og spekulasjoner om riksrett, vil det være negativt for aksjemarkedene og gi økt flukt over til mer sikre investeringer.

Trumps mange krumspring den siste tiden har økt spekulasjonene om han kan stilles for riksrett. Den mest alvorlige anklagen er Trumps forsøk på å hindre FBI i å undersøke om noen av Trumps medarbeidere har hatt for tett kontakt med Russland. Kongressen har flere granskinger på gang knyttet til russisk påvirkning på amerikansk politikk.

Vil Trump stilles for riksrett?

I følge den nylig sparkede FBI-sjefen skal Trump ha bedt ham avblåse granskning av Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Robert Mueller, FBI-sjef fra 2001 til 2013, ble i natt oppnevnt til spesialetterforsker med vide fullmakter. Hovedmandatet er å se på det russiske regjerings innsats for å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016 og relaterte spørsmål.

Om Trump kan stilles for riksrett avhenger av rettslig grunnlag og/eller politisk vilje. Velger Trump å gå av om det blir åpenbart at det vil bli en riksrett, slik Richard Nixon gjorde i 1974, så vil visepresident Mike Pence ta over. Pence har et godt forhold til Kongressen. Så det er ikke sikkert at det blir en dårlig løsning på et økende problem i amerikansk politikk.

Her kommer noen punkter om det som nå skjer i USA, og noen tanker om hva som kan tenkes å skje fremover. Det meste av informasjonen er hentet fra Financial Times, Bloomberg og Reuters.

Hva galt har presidenten gjort?

Det meste, vil mange tenke. Men når de gjelder faren for å bli stilt for riksrett, er det viktigste å vurdere om Trump har hindret sannheten i år komme frem, eller som det heter på amerikansk: «obstruction of justice». Dette rammet både Richard Nixon og Bill Clinton.

Hvis det viser seg at Trump sparket FBI-sjefen fordi han ville hindre FBI i å undersøke om det var, eller er, for tette bånd mellom ansatte i Trump-administrasjonen og Russland, er dette et eksempel på «obstruction of justice».

Det er tvilsomt om det å avsette FBI-sjefen for å hindre FBIs undersøkelser vil være nok for at det blir ansett som lovens tolkning av hva som er kriminelt. Og, det er usikkert om Trump vil kunne bli stilt til for retten for en slik forseelse, så lenge han er president. Det er altså ikke et strengt rettslig spørsmål om han blir stilt for riksrett.

Politisk mer enn et juridisk spørsmål

For at kongressen skal kunne stille Trump for riksrett, vil det være spørsmål om Kongressens mistillit. Spørsmålene som da vil stilles er om Trumps handlinger er av typen: «treason, bribary or other Crimes and Misdemeanours». Altså om Trump har gjort noe for å berike seg selv, bedrevet korrupsjon eller lignende.

Dette er måten Kongressen formelt sett kan bli kvitt Trump på:

  1. Å bruke det 25. tillegget i Grunnloven, kjent som «the 25th Amendment», som sier at en kan avsette en president om Kongressen finner Presidenten uegnet til å utføre sitt embete. Dette tillegget til Grunnloven kom i 1967, og har til nå ikke vært brukt. Mange synes at Trump er uegnet. Men det blir vanskelig å få gjennomslag deretter for en slik tolkning, og flertall for å si at han er så uegnet.
  2. Kongressens komité for domstoler (The House Committee on the Judiciary), tilsvarende Kontroll og Konstitusjonskomiteen her hjemme, kan åpne en høring. Komiteen vil kun trenge et simpelt flertall i Representantenes Hus for å anbefale at Trump stilles for riksrett. Deretter vil det bli opp til Senatet å stemme over om Trump da skal fjernes fra embetet, men i Senatet kreves 2/3-flertall. Med Republikansk flertall, vil det sitte langt inne å kaste egen President.

Har det skjedd før?

Både Nixon og Clinton ble begge stilt for riksrett i en høring i representantenes hus. Nixon gikk selv av før det ble avstemming i Senatet om han skulle bli avsatt eller ikke. I 1998 ble det flertall i Representantens Hus om en anbefaling om å tiltale Clinton for riksrett for å ha dekket over forholdet til Monica Lewinsky. Men det ble ikke flertall i Senatet for å avsette han. Et TV-intervju der han offentlig ba om unnskyldning overfor sin kone, Hillary Clinton, var trolig medvirkende til at han kunne bli sittende.

Hvor sannsynlig er det at Trump blir stilt for riksrett?

Siden det er republikansk flertall i Kongressen, er det opp til det republikanske partiet å avgjøre om Trump blir stilt for riksrett eller ikke. Hva de velger å gjøre, vil avhenge av den offentlige stemningen, blant annet.

De siste meningsmålingene viser at Trumps popularitet er fallende fra et allerede lavt nivå. Sentrale lederskikkelser i det republikanske partiet har krevd at det blir lagt frem mer informasjon. Blant dem, notater den sparkede FBI-lederen skrev etter et møte med Trump, der Trump skal ha bedt ham om å droppe etterforskningen av sine medarbeideres eventuelle for tette kontakt med Russland. Møtereferatet og annen informasjon vil i første omgang bli lagt frem for kontrollkomiteen.

I Senatet er det allerede startet undersøkelser rundt Trumps tilknytning til Russland. Senatets etterretningskomité har bedt FBI om å få oversendt notater fra den sparkede FBI-lederen James Comey. Totalt er 5 ulike granskninger knyttet til Russlands aktivitet og rolle rundt valget – på gang i Kongressen.

Til syvende og sist vil det avhenge av hva som kommer frem av faktiske forhold. Har Trump gjort noe ulovlig, vil det øke sannsynligheten for at han blir stilt for riksrett og et flertall i det republikanske partiet vi gå inn for å avsette ham. Trump kan da velge å trekke seg – før en eventuell avstemming i Senatet.

En innrømmelse og en mer fremtredende rolle for visepresidenten?

En mer sannsynlig løsning er at Trump innrømmer at han kanskje var litt for uerfaren politisk, og at han trenger mer hjelp fra det republikanske partiet. Dermed kan visepresident Mike Pence få en mer fremtredende rolle.

Visepresident Jo Biden fikk også en gradvis mer fremtredende rolle under Obama. Han fungerte som en mentor og veileder i det politiske spillet. Obama var også en outsider i det politiske spillet i Washington, noe som gjorde det vanskelig for ham å få gjennomført sin politikk.

Å gi Mike Pence en mer fremtredende rolle vil kunne være en spiselig løsning for Trump. Ikke minst vil det gjøre det lettere for presidenten å få gjennomført politikken han tross alt gikk til valg på.