Vi søker etter lærere som vil oppleve STARMUS

Vi i SpareBank 1 SMN ønsker å inspirere barn og unge, slik at de i fremtiden kan utvikle nye muligheter for vår region. Nå søker vi etter realfagslærere som kan hjelpe oss med å spre inspirasjon fra verdens mest ambisiøse vitenskapsfestival. Er det deg, en kollega, nabo, eller kanskje læreren din?

Meld interesse for Starmus innen 5.juni her. 

Første uken i sommerferien, søndag 18. – fredag 23. juni 2017, kommer en imponerende samling vitenskapsfolk, forskere, astronauter, samfunnsvitere, politikere, forfattere, formidlere og musikere til Trondheim, for å delta på det som har blitt kalt verdens mest ambisiøse vitenskapsfestival.

Se hele festivalprogrammet her:
http://www.ntnu.no/starmus2017

Deler ut festivalpass til lærere

Som hovedsamarbeidspartner til STARMUS, er vi i SpareBank 1 SMN spesielt opptatt av at festivalen skal bidra til å spre kunnskap og skape forbilder for barn og unge.

– For å kunne løse de utfordringene vi står overfor i samfunnet, med blant annet et grønt skifte, ny teknologi og eldrebølgen, er vi avhengig av at unge mennesker interesserer seg for matematikk og naturfag, kunnskap og innovasjon, sier Eli Arnstad, som leder bankens gavearbeid.

– Vi vet at lærerne har en nøkkelrolle både for å vekke interessen for realfag, og holde den levende. Hvis vi kan bidra til å inspirere lærere på STARMUS, tror vi at inspirasjonen også kommer elevene til gode, sier hun. Og legger til at et av målene med bankens gavearbeid er å nå ut til mange.

Nå ønsker banken å dele ut festivalpass til lærere i vår region, som kan ta med seg nye tanker og inspirasjon tilbake til elever i Trøndelag og Møre og Romsdal. Festivalpasset vil gi tilgang til hele konferanseprogrammet i Trondheim Spektrum. Inkludert foredraget til Stephen Hawking, og har en verdi på 5 000 kroner.

Meld din interesse her. 

Konkurransevilkår

  • Søknadsfrist: 5. juni 2017
  • Lærere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag kan delta
  • Vinnerne må undervise i realfag på videregående skole eller ungdomsskolenivå
  • Vi trekker ut to vinnere fra hvert av fylke.
  • Trekning foretas i uke 23 av SpareBank 1 SMN
  • Banken forbeholder seg retten til å kontakte vinnerens skoleledelse for å avklare deltagelse.
  • Vinnerne mottar et festivalpass til STARMUS-festivalen, med gratis tilgang til hele konferanseprogrammet.
  • Hvis vinneren er forhindret fra å benytte sitt festivalpass, skal SpareBank 1 SMN underrettes, slik at det kan velges en ny vinner. Vinneren har ikke anledning til å overdra festivalpasset til noen andre, uten avtale med SpareBank 1 SMN.
  • Vinnerne besørger selv reise og opphold, men kan få reisestøtte på inntil 3 000 kroner.
  • Vinnerne vil bli offentliggjort, og det forventes at vinnerne stiller opp i forbindelse med publisering av deltagelsen (bilde, kommentar).