Vårstemning i verdensøkonomien

Det internasjonale pengefondet (IMF) har oppjustert sitt anslag for vekst i verdensøkonomien til 3,5 prosent. Christine Lagarde, leder for IMF, oppsummerte med: «Det er vår i luften og det er vår også i økonomien».

Utsiktene for verdensøkonomien er den sterkeste siden krisen i 2008. Det går bedre i de fleste av de større økonomier i verden. Og det er drevet opp av fortsatt kraftig stimulering gjennom lave renter og aktiv finanspolitikk.

Positive tegn til vekst i Europa

Det er positive tegn til vekst i Europa. Det ser ut til at stemningen holder seg oppe tross usikkerhet rundt viktige valg i Europa.

Det ligger an til en økende diskusjon om tidspunktet for å redusere den kraftige pengepolitiske stimulering i Europa, der de kjøper obligasjoner for 60 milliarder euro hver måned. Vi tror det vil bli en gradvis nedtrapping av stimuleringen først neste år.

Ligger an til justering av skattereformen i USA

I USA har Trump gitt noen flere detaljer om skattereformen. Det gjenstår forhandlinger med både eget parti, og det demokratiske partiet for å få gjennom den omfattende reformen han har signalisert. Det største hinderet er at Senatet har lagt begrensinger på budsjettkutt som vil øke underskuddet på statsbudsjettet over en tiårs periode.

Det ligger med andre ord an til at skattereformen vil bli justert og at kuttene blir mer moderate enn annonsert. At de ble enige om tilleggsbevilgninger for å unngå at finansieringen av de føderale oppgaver stoppet opp, er et godt tegn.

Nyvalg i Storbritannia

Nyvalget øker sjansen for at det ikke blir en så hard Brexit-avtale som det til nå har ligget an til. Det konservative partiet har kun hatt en majoritet på 12 seter, noe som gjør at Theresa May har måtte lene seg på svært konservative krefter i partiet for å sikre flertall.

Med en valgseier i tråd med meningsmålingene vil det konservative partiet få et solid flertall. Dermed er det åpent for en mer moderat avtale med EU.

Venter uendret rente i Norge frem til 2020

Det går også bedre i norsk økonomi, med økt optimisme, flere investeringer og nedgang i arbeidsledigheten. Ulike spørreundersøkelser og stemningsrapporter peker mot en vekst i år på opp mot 2 prosent. Det er rentemøte i Norges Bank den 4. mai.

Vi tror Norges Bank kun vil gjenta sine synspunkter og prognoser fra mars, da de la frem den forrige pengepolitiske rapporten. Det vil si at rentebunnen er nådd for denne gang, og at rentene vil bli holdt uendret helt til 2020, for så å gradvis bli satt opp meget forsiktig i små skritt.

Les mer i makrorapporten fra sjeføkonom Elisabeth Holvik