Nordmenn satser på at arven skal redde pensjonen

Troen på at arven letter pensjonisttilværelsen kan lett bli en sovepute, mener privatøkonom Endre Jo Reite.

1 av 3 tror arven skal sørge for en god og romslig pensjon skriver Dagbladet. Denne tankegangen tror ekspertene kan føre til at mange ender opp med en heller nøysom pensjonisttilværelse.

– Vi ser at eldre lever på en helt annen måte. Færre frigjør boligverdier, de flytter til dyrere boliger og vi forventer at mange av dagens pensjonister vil bruke mer av egne midler på både forbruk, dyrere boliger og kjøp av tjenester i hjemmet. Flere har også låst opp økonomien i økt egen gjeld. Og de kausjonerer i større grad for slektningers boligkjøp, sier Reite.

I 2005 hadde 52 prosent av pensjonister fremdeles boliggjeld. Nå viser våre tall at så mye som 78 prosent av alle pensjonister som eier bolig, fortsatt har boliglån.

– Siden dagens pensjonister i stor grad har fått hjelp av boligprisutvikling til å bygge opp boligformue, er nok dette et resultat av en massiv markedsføring av hvor unødvendig det er å betale ned gjeld – samt endring i holdningene til gjeld og forbruk. Når man lever lenger og bruker mer, blir det mindre å arve.

Nesten fire ganger mer i lån på ti år

Ved å se på hvor stor gjeld det gjennomsnittlige pensjonistparet har når de møter pensjonsalder, blir denne trenden enda tydeligere. Fire ganger mer i gjeld enn for ti år siden er mye mener Reite.

Privatøkonom Endre Jo Reite

– Gjennomsnittlig boliglån for dem med boliglån ved pensjonsalder er nå 1,2 millioner kroner, mot 330000 kroner i 2006. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid for lån har også endret seg fra åtte år til 16 år.

Spar arven

Mange vil arve store verdier de neste årene. Det vil føre til at arvinger sitter igjen med mye verdier, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

– En god del av de eldste pensjonistene sitter på store boligverdier. Samtidig har de vært nøysomme og ikke brukt opp alt. De har sannsynligvis nedbetalt gjeld og har penger på bok. Da blir det en god del igjen til arvingene, sier han.

Men selv om du arver, er det ikke gitt at det er arvepenger igjen den dagen du går av med pensjon.

– Noen mister foreldrene sine tidlig i livet, og da kan man i hvert fall ikke regne med å ha noe arv igjen som pensjonist. Mange arver i 40–50-årene, og bruker pengene til bytte av bil, bolig eller gode ferier. Skal du være sikker på å ha midlene i behold, må du sette av penger til pensjonisttilværelsen – ellers forsvinner de bare, sier han.

Om du har nedbetalt all gjeld og har god økonomi innen pensjonsalder, kan du betrakte arvepengene som en ren bonus, påpeker Gundersen.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen

– Legg alt du arver til side. Det kan være din private pensjonssparing. Du vil være glad for dette når den tiden kommer. Blant nordmenn under 67 år svarer 37 prosent at de tror de får en god økonomi, viser en fersk undersøkelse. 15 prosent frykter at de vil slite økonomisk som pensjonister.

– Usikkerheten og frykten er ganske reell, mange vil sitte igjen med bare halvparten av sluttlønn ved pensjonsalder. Bruk denne frykten til å tenke gjennom økonomien din og sørg for at du har midler nok slik at du blir mindre avhengig av andre, råder Gundersen.

Start pensjonssparing i dag