SpareBank 1 SMNs Ildsjelpris i Skaun

Prisen deles ut i anledning bankens 125-årsjubileum I Børsa. Prisbeløpet på kr 50 000,- vil bli stilt vinnerne til disposisjon til å gi til et godt formål/ en frivillig organisasjon.

Hvordan stemme?

Stem på kandidatene ved å sende ILDBØ med nummer på den kandidaten du vil stemme på ved å sende sms til 2242. Det er en stemme per nummer så her er det bare å mobilisere. Det er lov å stemme helt frem til fredag 23 juni kl 12.00. Kåringen skjer på Kristin på Husaby på på markedet, lørdag mellom 11.30 -12.30.

Per nå leder Børsa bedehus med 29,89 % av stemmene. På andre plass ligger Marit Halvorsen med 23,45 %, mens Randi Wenn med 20,23 % ligger på tredje plass. Lillian Wiggen og Øystein Wiggen har fått 9,89 % av stemmene, og Dugnadsgjengen har 7,82 %.

Dugnadsgjengen – Skaun Bygdamuseum

Gjengen bak Skaun bygdamuseums nye utstillingsbygg ( Leif Olav Syrstad, Ottar Høiseth og Steffen Onsøien – ILDBØ 1 til 2242

Leif Olav, Ottar og Steffen er sammen foreslått til ildsjelprisen. Sammen har de ledet arbeidet med oppsetting av et museumsbygg på 700 m2, et bygg med en samlet verdi på drøyt 7, 5 millioner kroner. For å få reist dette bygget er det hittil lagt ned over 10 000 timer, og enda har gruppa noen timer igjen før alt med utstillinger og formidling er på plass.

I et av forslagene som kom inn om denne gjengen sto det:

Vi på 8. trinn (alle lærere og elever) syns at dugnadsgjengen på museet på Husaby, med Leif Olav Syrstad og historielaget som pådrivere, fortjener denne prisen med tanke på å få penger til å gjøre enda mer ut av samlingen de har. I tillegg fortjener de å få litt heder og ære for den innsatsen de har lagt ned for Skaun.

En annen forslagsstiller skrev:

Det er gjort en enorm innsats ved å organisere og bygge det nye store museumsbygget på Skreddarhaugen. En kan vanskelig forestille seg den innsatsen som er gjort uten å besøke og bli informert om det nå etablerte bygget med den samlingen av utstyr og verktøy som er samlet gjennom mange år.

……  for den verdi som er skapt og som nå ligger der klart for folk og som et smykkeskrin vi alle kan åpne og ta del i.

Medlemmene i Skaun historielag/Skaun bygdamuseum og medlemmene i Børsa bondelags redskapssamling har gjennom 3 – 4 år vist hva dugnadsinnsats og engasjerte ildsjeler kan få til. De har også vist hvordan engasjerte frivillige gjennom samhold kan skape noe som blir viktig for kommunen i lang tid framover.

Marit Halvorsen

Leder i Buvik fotball – ILDBØ 2 til 2242

Brennende engasjement for små og store fotballspillere i klubben. Hun er en dame som bruker veldig mye av sin fritid på dette. Marit sitter i «tårnet» på DaTel arena og jobber med sine lederoppgaver samtidig som hun ser kamper. Hun er alltid blid og positiv. Som leder liker hun at ting blir gjort, hun er ærekjær og vil ha ting på stell. Hvis hun er litt i tvil om ting blir utført på best mulig måte så tar hun tak og hjelper til der det trengs.

Marit er tilstede på utallige kamper gjennom uka, både på hjemme- og bortebane. Hennes engasjement er stort! I fjor kom hun kjørende over til Östersund for å følge Buvik-lagene på Storsjøcup. Hun har ikke egne barn, men er likevel lidenskapelig interessert i alle barn i klubben. Her skal alle ha det bra, og oppleve mestring på banen. Hun er mor til Buvik-fotball!

Hva har vel Krokus cup vært uten Marit? Hun har «stålkontroll» på dette arrangementet og leder med stødig hånd. Ser selvfølgelig «alle» kamper da også.

Øystein og Lillian Hegvik Wiggen

Engasjert i korps, fotball og nærmiljø – ILDBØ 3 til 2242

 Øystein og Lillian har vært engasjert i korps, skolekorps, fotball og nærmiljø i en årrekke. De lever godt opp til ordtaket «spør ikke hva bygda kan gjøre for deg – men hva du kan gjøre for bygda».

Lillian har gjennom en årrekke vært engasjert i Viggja og Børsa skolekorps, og er fortsatt styremedlem i korpset sjøl om alle ungene har avslutta sin korpsdeltakelse. Lillian har også styreverv i Skaun ballklubb og hun har vært en av de frivillige i Vinterkulturukearbeidet siden oppstarten av denne i 2011. Det er nok også slik at Lillian var en av drivkreftene for etableringen av det som ble Vinterkulturuka.

Øystein er kanskje mest kjent for sitt virke på og rundt Moan idrettspark. Han har vært styreleder i idrettsparken siden etableringen av friidrettsanlegget, kunstgrasbana og klubbhuset. Han har vært prosjektleder både for klubbhuset på Moan, og for etableringen av fotballhallen i det gamle lagerbygget på Eliløkken. Ved siden av idrettsengasjementet er Øystein korpsentusiast og trommis i minst et korps.

Det er ikke mange dager at det ikke er engasjement rundt lag, organisasjoner og bygdas ve og vel ved middagsbordet i hjemmet deres, og Børsa og Skaun hadde vært fattigere uten innsatsen til Lillian og Øystein.

Randi Sjømo Venn

Engasjert i håndballen i over 40 år – ILDBØ 4 til 2242

Randi har vært i håndballmiljøet siden 9 – 10-årsalderen. De første årene som spiller, men hun begynte tidlig å engasjere seg også som trener. Hun har gjennom en årrekke vært trener for lag på forskjellige nivå i Skaun håndballklubb. Fortsatt i en alder av 50 er Randi trener for et minihåndballag, ved siden av at hun er spiller på Skaun HK sitt lag for godt voksne damer.

Når ho skal beskrives av andre er det gjerne begrep som positiv, blid og engasjert som kommer frem. Ho ser den enkelte spiller eller det enkelte barnet. Ho ønsker at alle skal være med i idretten lenge, og blant annet derfor blir ho nok sett på som tålmodig ved siden av alt engasjementet.

Randi har i flere år vært leder i Sportslig utvalg i Skaun håndballklubb. For mange er Randi «håndballmora» i Skaun kommune og det finnes ikke tall på det antall kamper ho har sett igjennom årene. At ho som mor også har fostret frem en landslagsspiller i dattera Kristin gjør det hele bare enda mer fullendt.

Randi har jobben sin på Venn barnehage, og det er nok også mange unger der som i løpet av årene har fått oppleve Randi sin omsorg, glede og latter.

Børsa bedehus

Skaun kommunes mest aktive kulturhus – ILDBØ 5 til 2242

I rekka av foreslåtte ildsjeler er også Børsa bedehus med. Her er det valgt å se bort i fra den ene lederen eller frivillige, men i stedet se til den maurtua av engasjerte frivillige som gjør dette til Skaun kommunes mest brukte forsamlingslokale.

Børsa bedehus har som hovedaktivitet å drive med forsamlingsarbeid, men ved siden av disse samlingene favner huset et stort mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper:

  • Barnemix – ukentlig for småbarn under skolealder
  • Åpent lekested – hver uke for hjemmeværende foreldre med babyer/småbarn
  • Søndagsskole – for barn fra 3 – 10 år
  • Go´ kveld klubben – hver 3 onsdag for de fra 5. – 7. trinn
  • Ungdomsklubben Thunder – annenhver fredag. Her kan det være opp mot 40 ungdommer samlet
  • For oss over 60 – treff hver måned på dagtid. Et tilbud for de godt voksne

Bedehuset er i løpet av 2016 og 2017 renovert og rehabilitert for et kostnad på drøyt kr. 2 000 000,-. Huset har nå bedre møterom, finere treffsted for barn og unge og det er bedre tilpasset universell utforming.

Når kommunens nye flerkulturelle innbyggere trenger et treffsted og forsamlingslokale er det oftest Børsa bedehus som blir brukt. Spesielt gjennom Kafé Hjerterom som er åpent for alle hver onsdag.

Børsa bedehus eies og drives av Børsa Normisjon. Lokalt har Normisjon opp mot 90 medlemmer.