Aksjesparekonto: Hva er skattefordelen?

Den 1. september 2017 lanseres aksjesparekonto. Den passer utmerket for alle som sparer i aksjer og aksjefond.

Ordningen med aksjesparekonto er gunstig og det vil lønne seg for de aller fleste å flytte eksisterende aksje- og aksjefondsparing til en slik konto fordi det gir store skattefordeler.

Skattefordelen er noe av det beste med aksjesparekonto

Privatøkonom Endre Jo Reite er ikke i tvil om hvorfor han vil anbefale aksjesparekonto:

– De med gevinster i aksjer og fond har frem til nå betalt skatt ved bytte til andre aksjer og fond. Men med aksjesparekonto så kan du nå investere i nye aksjer og fond, uten å betale skatt, sier han.

I korte trekk er det to skattefordeler:

  1. Du kan ta ut opprinnelig innskutt beløp uten å betale skatt.
  2. Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på kontoen.

I begge tilfellene betaler du skatt først når gevinsten på sparingen tas ut av aksjesparekontoen.

Ja takk - jeg vil gjerne varsles når kontoen lanseres

Når får man nytte av skattefordelen?

1. Hvis du skal ta ut noen av pengene du har stående i aksjer eller fond

Et eksempel:

Du har spart 100.000 kroner i et aksjefond og dette innskuddet har økt til 150.000 kroner. Da kan du ta ut opptil 100.000 kroner fra aksjesparekontoen uten å betale skatt.

Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten på 50.000 kroner. Da betaler du 29,76 prosent i skatt på beløpet som tas ut (dagens sats).

Les også: Aksjesparekonto – hva betyr det for meg?

2. Hvis du ønsker å kjøpe eller selge aksjer og aksjefond mer effektivt
Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor en aksjesparekonto uten at det utløser skatt på gevinsten som realiseres.

Et eksempel:

Du kan selge Aksjefond A og bruke pengene til å kjøpe Aksjefond B innenfor kontoen uten å betale skatt. Det er ingen begrensninger på hvor mye eller hvor ofte du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond.

I dag er dette en hindring for mange fordi man må betale skatt på gevinst på salget av aksjefond – selv om man ønsker å reinvestere dette i et nytt aksjefond.

Uten aksjesparekonto betaler du skatt fra første krone

I dag betaler man 29,76 prosent skatt fra første kroner man tar ut av sparingen sin.

Basert på regnestykket over, ville du betalt 29.760 kroner i skatt dersom du tok ut 100.000 kroner i dag. I en aksjesparekonto, vil du betale 0 kroner i skatt dersom du tar ut 100.000 kroner.

Ja takk - jeg vil gjerne varsles når kontoen lanseres