Barneforsikring er lurt uansett

Forsikret på skolen: Trenger barnet mitt en egen barneforsikring i tillegg?

Mange foreldre spør oss om det er noen vits med en egen barneforsikring, når barna likevel er forsikret gjennom barnehagen, skolen og ulike fritidsaktiviteter. Her får du svaret.

«Daniel» har – som alle barnehagebarn i Norge – en ulykkesforsikring gjennom barnehagen. I tillegg er han forsikret gjennom miniputtlaget. Det burde da holde, eller trenger han også en egen barneforsikring?

– Hvis barna dine blir utsatt for en ulykke i barnehagen, på skolen eller på trening, kan forsikringene barnet har gjennom dem være til god hjelp. Men det betyr ikke at skole- og idrettsforsikringene dekker alt, sier vår forsikringsspesialist Siri Krogstad Johnsen.

To grunner til at man bør ha en egen forsikring i tillegg:

1. De gjelder ikke hele døgnet
Forsikringen av skoleelever og barnehagebarn gjelder bare i skoletiden, på skoleveien eller når du deltar i aktiviteter i regi av skole eller barnehage. Det samme gjelder forsikringer gjennom fritidsaktiviteter.

– Hvis barnet ditt skader seg under lek i gata eller faller ned trappen hjemme hos deg, vil han eller hun ikke få hjelp av disse forsikringene, forklarer forsikringsspesialisten.

2. De gjelder kun ulykker – ikke sykdom
Skole- og idrettforsikringene gjelder bare hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke. De gjelder altså ikke hvis barnet ditt blir alvorlig syk.

– Det er langt vanligere å bli ufør som følge av en alvorlig sykdom enn en ulykke. Mitt råd er derfor å sørge for at du har en barneforsikring som også dekker sykdom og har en uføredekning, avslutter Johnsen.

Mer om barneforsikring finner du her

Andre vanlige spørsmål vi får om barneforsikring

1. Vi har gratis helsevesen, er ikke barna godt nok dekket der?
Helsevesenet i Norge tar godt vare på barna våre. Men det er fort gjort å glemme den økonomiske byrden som følger med sykdom og ulykke. Blir barnet ditt alvorlig syk, er sjansen stor for at en av dere vil måtte ta fri fra jobben i en kortere eller lengre periode. Med barneforsikring får dere en erstatning som kompenserer for en del av dette inntektstapet.

2. Hva skal man se etter når man skal velge barneforsikring?
Det er viktig å sørge for at forsikringen dekker både sykdom og ulykke, i tillegg til uførhet.

3. Er en barneforsikring penger ut av vinduet?
Nei. Forhåpentligvis vil dere aldri være nødt til å benytte dere av forsikringen. Men hvis noe skulle skje, så er dere og barnet i hvertfall sikret bedre økonomisk. Så kan dere i en tøff periode, i hvertfall slippe å tenke på pengene, og heller konsentrere dere om å ta vare på hverandre.

4. Er det egentlig nødvendig med uføreforsikring på barn?
Vi anbefaler det sterkt. Med uførepensjon sikrer dere barnets inntekt gjennom hele voksenlivet, om noe skulle skje i oppveksten som hindrer dem i å jobbe senere i livet. Heldigvis blir de færreste uføre, men noen blir det. Med uførepensjon i barneforsikringen får de da en fast månedlig utbetaling frem til de fyller 67 år i tillegg til det de får utbetalt fra folketrygden (ofte minstepensjon). Det utgjør forskjell på hva slags levestandard og muligheter en vil ha.

Sjekk prisen og kjøp barneforsikring