Vi trenger et nasjonalt spareløft

Over halvparten av vår totale formue er syltet ned i hjemmets fire vegger, og andelen bare øker. Denne utviklingen gjør oss sårbare for økonomiske svingninger og uforutsette livsendringer. Vi trenger et nasjonalt spareløft.

Regjeringens satsing for å stimulere til økt sparing, gjennom ordningen med aksjesparekonto, er rett rundt hjørnet. Aksjesparekonto er den største strukturelle endringen i sparemarkedet siden aksjesparing med skattefradrag (AMS) ble avviklet i 1999. Aksjesparekonto er varslet innført fra juni, og samtlige norske banker rigger seg for å tilby kundene sine løsninger. Samtidig er det ingenting som tyder på at nordmenns appetitt på sparing i egen bolig er mettet.

Nordmenn tror fortsatt at de sitter på en tilgjengelig formue i boligen sin. Disse pengene er ikke nødvendigvis fri kapital slik mange tror, og det skaper i verste fall en falsk følelse av rikdom og trygghet. Vi glemmer nemlig at den eneste måten å realisere en boliggevinst på er ved å selge, og deretter kjøpe en rimeligere bolig. I tillegg har de nye forskriftene om maksimal gjeld i forhold til inntekt blitt en vekker for mange. De som så for seg at de kunne låne for å leve av boligformuen som pensjonist, vil kunne oppleve at mye av boligverdiene er innelåst så lenge gjelden ikke kan overstige fem ganger inntekt.

Fortsetter å investere i bolig

Vi har, ifølge beregninger fra SSB, svimlende 5.449 milliarder kroner i netto formue, og over halvparten av disse pengene er bundet opp i boligene våre. Ifølge våre prognoser fortsetter nordmenns ønsker om å investere i bolig. Etter vår mening er vi i ferd med å passere en smertegrense for økonomien. Manglende sparing utenfor bolig gjør oss sårbare, og potensielt dårlig rustet til å takle en økonomisk krise. Risikoen er ikke bare personlig, men i sum også en betydelig utfordring for norsk økonomi. Her kommer behovet for det nasjonale spareløftet inn.

I tillegg er nordmenn europamestere i oppussing. Hvert år bruker vi rundt 70 milliarder kroner i oppussing av bolig. Noe er nødvendig vedlikehold, men mye er smakstilpasning under dekke av å være fornuftige investeringer. Vi merker hvordan kundene våre overraskes når de ser hvor lite av oppgraderingene som gir økt markedsverdi.

Boligen har tjent boligeierne godt som investering, men sammen med historisk høye boligpriser, har husholdningene også pådratt seg historisk høy boliggjeld på rundt 3.000 milliarder kroner. Tiden er kanskje kommet for å spre sparingen og risikoen på andre spareformer, og la bolig være et sted vi bor.

Privatøkonom Endre Jo Reite

Sparing må bli mer «sexy»

Derfor er sparing nødt til å bli mer sexy, og bolig må bli kjedeligere. Vi er fortsatt langt unna å vippe balansen i favør av sparing, men aksjesparekonto er et skritt i riktig retning på to Innføringen av aksjesparekonto har vært en katalysator for enklere og mer oversiktlige løsninger til kundene. Med aksjesparekonto vil flere samle aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond på ett sted, og på den måten gjøre sparing enkelt, oversiktlig og tilgjengelig. 2) Sparing i aksjer blir også langt mer gunstig og fleksibelt. Muligheter til skattefrie bytter og uttak av investert beløp vil kunne gi muligheter til meravkastning og risikospredning. Jeg tror også at ordningen vil lede til sterkere konkurranse om sparekundene, og en betydelig økt oppmerksomhet om sparing i aksjer. Aksjesparekonto har dermed blitt en gavepakke til både nordmenn flest og de som handler ofte.

Løsningen er likevel langt fra nok

For at gevinsten av skatteskjerming virkelig skal monne, må sparingen øke. Jeg tror det må litt mer til enn dagens skisse til aksjesparekonto for å gjøre det attraktivt for mange nok å spare i aksjer og aksjefond. For folkflest er det riktig med en balansert portefølje med renter og aksjer. For en småsparer som ikke ønsker risiko med svingninger, kan aksjesparekonto fremstå som et utrygt spareprodukt. Når kursene svinger, er det lett å glemme at aksjesparekontoen kanskje bare er en del av den samlede spareporteføljen.

Vi trenger flere verktøy i den nasjonale verktøykassen for sparing

Et nasjonalt spareløft forutsetter at alternativer til sparing i bolig blir enklere og gunstigere. Aksjesparekonto er en god start – men det er likevel to grep til jeg mener regjeringen må innføre for at det skal være attraktivt for alle og virkelig monne over tid: 1) Regjeringen må innføre den individuelle pensjonssparekontoen som ble foreslått i revidert nasjonalbudsjett, og 2) de må åpne for å inkludere fond med høyere renteandel i aksjesparekonto.

Disse to grepene vil sammen med dagens utgave av aksjesparekonto gi Norge AS et nasjonalt spareløft. Som inkluderer alle nordmenn og gjør det attraktivt å fordele sparingen mellom bolig, aksjer og fond. Regjeringens innstramminger for boliglån har ført til at boligprisveksten bremser opp. Med et høyt gjeldsnivå i husholdningene, og et mulig selvforsterkende fall i boligprisene, er det viktigere enn noen gang å tilrettelegge for trygge alternative spareordninger. Jeg oppfordrer derfor regjeringen til å innføre disse grepene, som gjør sparing i aksjer og fond attraktivt og tilgjengelig for alle. Et slikt nasjonalt spareløft skal tross alt være en viktig bidragsyter til vekst, arbeidsplasser og velferd i Norge fremover. Regjeringen er godt på vei med aksjesparekonto, og jeg håper de fullfører spare-kinderegget.

Jeg ønsker aksjesparekonto