Støtte

7 spørsmål fra lag som vil søke om støtte fra banken

Nå jakter vi på nye ildsjeler, frivillige, lagledere, og små og store samfunnsbyggere, som har prosjekter vi kan støtte!

Søk her innen 1. oktober

Sammen får vi ting til å skje

Det finnes mange engasjerte mennesker i Trøndelag og på Nordvestlandet. Noen ganger er det nok med engasjement og vilje for å skape aktivitet og glede. Andre ganger trengs litt økonomisk støtte. Vi ønsker å være med å bidra, slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt. Sammen ønsker vi å skape levende lokalsamfunn, med spesielt fokus på barn og unge.

Her gir vi svar på de 7 vanligste spørsmålene vi får om bankens gavearbeid.

1) Hvem kan søke?

SpareBank 1 SMN ønsker å være med og støtte organisasjoner, klubber og foreninger i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. For å kunne søke om støtte fra oss, må du være tilknyttet en virksomhet i vår region, med organisasjonsnummer.

2) Hvordan søker man, og når er fristen?

Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv prosjektet du søker støtte til. Kun søknader sendt inn via skjemaet vil behandles.

Vi har to tildelinger i året. Én på våren og én på høsten. Søknadsfristene i 2018 er 10. april og 1. oktober.

3) Når får man svar – og hvordan blir pengene utbetalt?

Alle som søker om støtte, vil få svar på e-post ca to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom ditt prosjekt får tildelt støtte, må du sende inn en enkel bekreftelse/sluttrapport for å få utbetalt pengene. Dette får du mer informasjon om dersom søknaden innvilges.

Savner du svar, eller lurer du på noe, er det fint om du kontakter oss på gavefond@smn.no.

4) Hvor mye penger kan vi få?

Du kan søke om valgfritt beløp, men de fleste prosjektene støttes med inntil 10.000 kroner.

5) Hvilke prosjekter får støtte?

Som en lokal sparebank med hjerte for regionen vi er en del av, ønsker vi å bidra til å skape et levende lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle.

Du kan søke om støtte til formål innen kultur, idrett, humanitært arbeid og miljø.

I 2018 vil banken prioritere søknader fra lag og foreninger som ønsker å bidra til å minske bruk og spredning av plast i samfunnet.

Les også: 7 plastformål din organisasjon kan få støtte til

Vi velger også gjerne formål som kommer barn og unge til gode, og ønsker å gi støtte til utstyr, aktiviteter og konkrete prosjekter, ikke generell drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte, dvs. kan komme til glede for flere.

Les også: Disse fikk støtte i vår

6) Hvilke formål støttes ikke?

Vi gir ikke støtte til følgende formål:

  • prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil
  • tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver
  • privatpersoner, eller prosjekter med kommersielle interesser
  • aktiviteter uten allmennyttig verdi, med svært begrenset målgruppe (f.eks. klassetur)
  • ordinær drift

7) Vi har ikke organisasjonsnummer – kan vi likevel søke?

Nei, dessverre. Vi ønsker å sikre at støtten går til reelle prosjekter med allmennytte, og organisasjonsnummer er derfor et krav. Hvis dere har en god idé til et prosjekt, men mangler organisasjonsnummer, kan kanskje Spleis fra SpareBank 1 være til hjelp for å samle inn penger?

 

Søk her innen 1. oktober