Hele regionen på vei opp

Nå stiger optimismen igjen i alle tre fylkene. Oljenedturen som startet i 2014 delte regionen i to. Årets konjunkturbarometer viser tydelige tegn på at forskjellene jevnes ut. Trøndelag er fortsatt i godt driv, mens Møre og Romsdal øyner bedring etter det som synes å være en vellykket omstilling.

Det viser makroestimatene vi har hentet inn i årets konjunkturbarometer. Vi har også analysert regnskapene til 40 000 bedrifter. De viser at Trøndelag og Møre og Romsdal har en robust næringsstruktur som står seg godt i både gode og mer krevende tider. 2016-analysen viser god vekst og økt lønnsomhet i begge trøndelagsfylkene, som for øvrig snart blir til ett fylke. I Møre og Romsdal går samlet omsetning ned, mens lønnsomheten holder seg stabil.

Framover ser det fortsatt lyst ut i Trøndelag

Nordfylket vil nyte godt av økte petroleumsinvesteringer og potensielt nye oppdrag på Kværner Verdal, fylkesfusjonen med Steinkjer som administrativt hovedsete er allerede i ferd med å gi positive ringvirkninger og langs kysten blomstrer havbruket. Også sørtrønderne gleder seg over gode laksepriser og bedre kontroll på helsesituasjonen. Også har jo fylket et unikt fortrinn i det solide FoU-miljøet i Trondheim sentrert rundt NTNU og Sintef.

Møre og Romsdal og spesielt Sunnmøre har hatt høy oppmerksomhet i banken i de siste tre årene

Oljeprisfallet førte raskt til ordretørke og kraftig dropp i aktiviteten. Dette har særlig gått utover offshorerederne, men også verftene på land. Sammen med dem har vi klart å finne robuste løsninger hvor vi i fellesskap har klart å forsere den første bakketoppen. Så får tiden vise om det kommer flere slike motbakker. Det vi allerede ser spor av, er at næringslivet i Møre og Romsdal har lyktes med å omstille seg. I tillegg til et havbruk i godt driv kan også fylket glede seg over rekordaktivitet innen fiskeri.

Det går også fram av det årlige forventningsbarometeret hvor Sentio måler stemningen blant 600 bedriftsledere i Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå stiger optimismen igjen i alle tre fylkene i vår.

Vårt nye konjunkturbarometer presenterer ny kunnskap om landsdelen

Alt dette kan du lese mer om i årets utgave av SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer. Kunnskap er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Se flere nyheter om Trøndelag og Nordvestlandet i konjunkturbarometeret

Les også: Her skal fremtidens bank skapes