Årets klatrer i Etisk bankguide

Ingen bank avanserer mer enn SpareBank 1 SMN i årets utgave av Etisk bankguide.

Banken får en score på 59 prosentpoeng mot fattige 7 prosentpoeng i fjor i kåringen hvor Framtiden i våre hender står bak. Her er dommen:

SpareBank 1 SMN oppnår en samlet totalscore på 59 prosent på tilslutninger til viktige standarder, prinsipper og konvensjoner innenfor samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Høyest score oppnår banken innenfor temaområdene arbeid mot skatteunndragelser, arbeidstakerrettigheter samt våpen. I motsatt ende av skalaen oppnår banken dårligst resultat innenfor temaområdene åpenhet og ansvar, olje og gass samt skogbruk. Banken har gjort solide og nevneverdige forbedringer siden i fjor og ligger høyere enn gjennomsnittet i bransjen, samtidig som banken har forbedringspotensial på åpenhet i sin tilnærming til samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Bankens utlånsvirksomhet er hovedsakelig i Norge til norske bedrifter, samtidig som banken tilbyr tredjeparts fond som er investert i selskaper i hele verden. Banken stiller like strenge krav innen kredittvirksomhet og egne investeringer som i fondsinvesteringer banken gjør med kundenes penger.

Her er rangeringen av alle bankene som deltar i Etisk bankguide

Nest best av konkurrentene

Blant våre konkurrenter med samme stil, blir vi kun slått av DNB – med ett fattig prosentpoeng. Også SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Østlandet det mye bedre enn i fjor. Alliansen har samarbeidet godt for å få til dette løftet.

– Vi i SpareBank 1 SMN gleder oss over framgangen fra i fjor. Ikke fordi vi har endret adferd, men vi er blitt bedre til å dokumentere og kommunisere det vi gjør og har gjort på bærekraft, sier konserndirektør Rolf Jarle Brøske.

Les også: Økonomi i skolen er vårt samfunnsansvar

Blitt mer bevisst

Hele banken, sammen med datterselskaper har vært med i prosessen av den økte dokumenterte bærekraften. En helhjerta innsats har sørget for å øke bevisstgjøringen mener Endre Jo Reite.

– Vi har gjennom denne prosessen blitt mer bevisst at vi som liten regional bank har et ansvar i å følge opp våre kunder og våre leverandører ut fra bærekraft. Vi går nå mye lengre i å tydeliggjøre vår egen rolle og vårt ansvar for veiledning og oppfølging. I så måte har Etisk bankguide virket skjerpende på oss som jobber med dette i banken, sier Reite.

SpareBank 1 SMN tar ansvar – lokalt og globalt.

Les mer om bankens samfunnsansvar