Bunnen er nådd, nå ser vi framover

Himmelen er relativt skyfri akkurat nå!

Årets konjunkturbarometer er oppløftende lesing. Oljeprissjokket i 2014 gjorde oss usikre på om regionen kunne bli rammet av et stort antall store konkurser – med negative følger for leverandører, tapte arbeidsplasser og mindre inntekt med dertil redusert etterspørsel etter varer og tjenester som gir nye negative ringvirkninger til andre bransjer. Det har heldigvis ikke gått så ille med vår region. 

Jeg har ved flere anledninger prøvd meg på å fremstille næringsstrukturen i Trøndelag og Møre og Romsdal som et Norge i miniatyr. Her er alle landets viktige næringer representert med de fordeler det har for redusert sårbarhet og avhengighet til enkeltbransjer. I tillegg har vi et stort innslag av sysselsetting innenfor utdanning, forskning og helse som bidrar til å dempe konjunktursvingninger i både oppgangstider og nedgangstider.

I fjor påpekte vi at utfordringene i næringslivet var bransjespesifikke. I år mener vi at det verste fra krisen innenfor olje og offshore synes tilbakelagt og at bunnen er passert. Det er på tide å se framover etter nye muligheter.

Les også: Hele regionen på vei opp

Næringslivet i regionen har vist stor robusthet, og er for tiden i god balanse. Det er lav arbeidsledighet, men heller ikke nevneverdig mangel på kompetent arbeidskraft. Vi ser at enkeltnæringer som havbruk og landbruk gjør store investeringer som vil stimulere til vekst hos underleverandørene. Innenfor bygg og anlegg er det stor aktivitet særlig på infrastruktur, og samtidig har vi relativt høy byggeaktivitet innenfor bolig og næring til tross for at førstnevnte viser en noe nedadgående trend.

Samme signaler finner vi i SpareBank 1 SMNs rykende ferske forventningsbarometer, hvor optimismen igjen stiger etter et lite tilbakeslag i vår. Bedriftsledere ser betydelig lysere på utsiktene for de neste 12 månedene nå enn for et halvt år siden, og fortsetter på den positive stemningsbølgen vi har sett siden forrige bunn ble nådd i 2015.

Like fullt er det noe som bekymrer meg stadig mer. Flere og flere privatpersoner har problemer med å betale regningene sine til riktig tid. Siden samme tidspunkt i fjor har antall betalingsanmerkninger blant privatpersoner økt med fire prosent. Det skjer i et marked hvor det er relativt enkelt å skaffe seg usikret kreditt. Vi ser ikke bort fra at økte gjeldsnivåer og økt mislighold blant husholdningene vil slå negativt ut for en allerede hardt prøvd handelsnæring. Verken politikere eller finansmyndigheter viser evne eller vilje til å stoppe denne uheldige utviklingen.

Vår konklusjon er at utsiktene for regionens næringsliv synes å være gode. Vi har lagt en tøff omstilling bak oss med resultater som er langt bedre enn fryktet. Himmelen er relativt skyfri akkurat nå!

Vårt nye konjunkturbarometer presenterer ny kunnskap om landsdelen

Alt dette kan du lese mer om i årets utgave av SpareBank 1 SMNs konjunkturbarometer. Kunnskap er nødvendig for å utvikle næringslivet og lokalsamfunnene i regionen. Vi anser Konjunkturbarometeret som en viktig del av vårt samfunnsansvar som regionens ledende bank.

Se flere nyheter om Trøndelag og Nordvestlandet i konjunkturbarometeret