Kvinner sparer mindre enn menn – slik kan du snu det

Etter 18 år i bank ser Hilde Anita Furland Frostad at kvinner sparer i langt mindre grad enn menn til pensjon. Ifølge seniorrådgiveren er grunnene sammensatt – men løsningen enkel.

Kvinner sparer til pensjon

Finansrådgiver Hilde
Anita Furland Frostad

– Kvinner jobber mer deltid enn menn, og har jevnt over et lavere lønnsnivå. Dessuten velger kvinner ofte å være mer hjemme når barna er små. De er som regel navet i «familiebedriften» og gjør mye av de daglige innkjøpene. Alt dette bidrar til at norske kvinner sparer mindre, fordi de som regel har mindre penger å sette av til pensjon og annen sparing enn det menn har.

Det sier Hilde Anita, som er seniorrådgiver i SpareBank 1 SMN avdeling Vestnes. Nå har hun et konkret råd som kan gjøre pensjonstiden bedre for flere kvinner.

Les også Privatøkonom Endre Jo Reite: – Slik sparer du best til pensjon

Opprett IPS til den som tjener minst

– Du gjør lurt i å starte forberedelsene til pensjonisttilværelsen allerede når du er rundt 30 år. Men det er ikke alltid like lett å kunne ta seg råd til å spare når utgiftene ikke står i samsvar med inntekten. Derfor anbefaler jeg at den i husholdningen med høyest lønn oppretter en individuell pensjonsspareavtale i den andres navn, sier Hilde Anita.

IPS er en ypperlig pensjonsspareløsning som ble lansert høsten 2017. Poenget med denne typen sparing er at du skal ha mer enn folketrygden å støtte deg på når yrkeskarrieren er over.

– Tiltaket vil gi deg større kjøpekraft og mer frihet som pensjonist, fastslår Hilde Anita.

IPS gir deg utsettelse av skatt, blant annet. Setter du av for eksempel en tusenlapp i måneden i ett år, vil du altså få tilbake 2 880 kroner på skatten året etter, og utsette skatten til du tar ut pengene. Da får du mulighet til å få mer avkastning på pengene.

Les også Ferdig med BSU? Her er vårt beste sparetips til deg

Smart tips for fetere sparekonto

Småbarnsfamilier har en del utgifter som vil forsvinne når barna blir eldre, som for eksempel SFO-regningen eller kontingenten til fritidsaktiviteter.

– Et godt forslag til for å få en bedre pensjon, er å øremerke beløpene du har sluttet å betale til en pensjonskonto. Kvinner sparer da pengene til et godt formål heller enn det som ofte er alternativet – nemlig vanlig forbruk, sier Hilde Anita.

Pengene du setter på en IPS-konto er bundet til du er 62 år, noe som betyr at du ikke kan falle for fristelsen å ta dem ut. Det eneste unntaket er hvis du blir ufør.

Les også Hva er egentlig IPS?

Hva er IPS – individuell pensjonssparing?

  • Du kan spare inntil 40 000 kroner i året.
  • Du får skattefordel på 24 % på det du sparer.
  • Du binder pengene frem til du er pensjonist.
  • Du kan når som helst slutte å sette inn penger, og eventuelt starte opp igjen.
  • Du slipper å betale formueskatt av pengene.
  • Du betaler kun gebyr for forvaltningen av pengene – ikke for å opprette konto.
  • Du kan selv bestemme hvor stor risiko du skal ta.
  • Når du tar ut pensjonspengene skattes det som allminnelig inntekt, per i dag ligger det på 24 prosent.
  • Pengene utbetales som pensjon, og må vare til du er 80 år.
  • Du kan velge å følge aldersløpet, som gjør at risikoen automatisk avtar etter fylte 40.

Vil du starte med IPS – individuell pensjonssparing? Opprett IPS på smn.no eller ta kontakt med rådgiveren din.

Sjekk hva andre på din alder sparer i pensjon