Innovasjonscamp

Mange nye idéer på Innovasjonscamp

Vi har deltatt på Innovasjonscamp på Strinda videregående skole. Der fikk 150 elever være med på å skape nye løsninger og ideer for fremtiden. Vi kåret våre vinnere, men hvilken idé har du mest tro på?

To dager i november fikk vi i SpareBank 1 SMN delta på Innovasjonscamp i regi av vår samarbeidspartner Ungt Entreprenørskap. På Innovasjonscamp får elevene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

– I morgendagens arbeidsplasser så får man ikke svarene. Der får du utfordringer og problemstillinger, også må du finne svarene selv, sier Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

Han mener det er viktig å begynne med treningen tidlig, dersom man skal bli en god arbeidstager i morgendagens arbeidsmiljø.

Denne gang ble «treningsoppgavene» levert av Trondheim renholdsverk, Sør Trøndelag Fylkeskommune og oss i SpareBank 1 SMN.  Det ble to inspirerende dager på innovasjonscamp sammen med kreative ungdommer.

Strinda videregående skole ligger på Tyholt i Trondheim. Skolen har cirka 1100 elever og 170 ansatte.

Her er de samfunnsnyttige temaene som engasjerer ungdom

Oppgaven fra banken, gikk ut på å lage en ny gaveordning.

– SpareBank 1 SMN bruker hvert år deler av bankens overskudd til gode formål i vår del av landet. Det gjør vi f.eks. gjennom å dele ut talentstipend til unge talenter, vi gir pengestøtte til lag og foreninger og vi samarbeider med store festivaler og organisasjoner innen idrett, kultur, humanitært arbeid og næringsutvikling, forteller Siri Borthen Flatås, konseptutvikler i SpareBank 1 SMN.

Les også: Søk om SpareBank 1 SMN Talentstipend

Siri hadde utformet oppgaven til elevene, og satt også i juryen.

– Vi er med på dette først og fremst for å bidra sammen med Ungt Entreprenørskap til å skape fremtidige gründere og folk som evner å tenke nytt. I tillegg har vi stor tro på at vi i dag kan få nye idéer til hvordan banken kan dele ut penger til gode formål. Vi ønsker å engasjere ungdom, og bruke overskuddet vårt til noe som har en samfunnsnytte som ungdom er opptatt av. Da er det absolutt best å spørre dem selv hva de er opptatt av, sier Siri.

Og ungdommene svarte selvsagt på oppfordringen. Det var rimelig klar tale i idéene som ble presentert av elevene: Ungdommene ønsker at banken skal prioritere å støtte miljøvern og helsefremmende tiltak, gjerne i kombinasjon.

 

Idéene som vi tar med oss videre

Elevene fikk øve seg på å pitche idéene sine foran en jury.

Nesten alle gruppene hadde utviklet idéer som handlet om miljø og helse. Mange hadde også tenkt på koblingen til bankens ordinære drift, og foreslo løsninger som stimulerte til sparing.

Les også: Bør du som ung spare til pensjon eller egen bolig?

Her er noen av idéene som vi syntes var spennende:

  • Miljøappen – samle poeng når du går/sykler, som kan veksles inn i penger som skal gå til et godt formål og/eller sparing.
  • Aktivitet for funksjonsnedsatte – ha en gaveordning som prioriterer fysisk aktivitet og inkludering av alle
  • «Miljønær» – skrittelleren som belønner hvert skritt med sparebeløp og mulighet til å vinne en premie sammen med klassen din.
  • Hjelp og vinn – konkurransen som belønner skoleklasser som jobber frivillig.
  • Resirkuleringsbank – Konkurranse blant skolene der vinneren blir den skolen som er best i resirkulering.
  • «Geo Ca$h-in» – Appen der man ved bruk av geocaching skal søke opp belønninger til fots i lokalmiljøet, som kan veksles inn i sparing og et godt formål.

 

Takk til nyskapende ungdommer på innovasjonscamp

Også elevene selv virket å være fornøyd med to annerledes skoledager.

– Jeg syns det har vært en veldig artig prosess. Det er vi ungdommer som har idéer, så det er veldig bra at vi får utvikle oss, sier Tallak Ravn, som deltok på Innovasjonscampen.

Verdien av å tenke kreativt sammen med andre, var tydelig nok også stor.

– Vi merket fort at folk har ulike idéer, og at flere ulike idéer slått sammen kan bli veldig bra, sier Tallak.

 

Vi takker for en inspirerende dag med mange nye idéer, og forsterket tro på at fremtidig entreprenørskap vil blomstre i Midt-Norge!

 

Les også: Kjelken «The Spike» ga 250 000 kr i SpareBank 1 startstøtte