Odin Norge snudde minus til pluss

I 2014 snudde den negative trenden, og Odin Norge har slått referanseindeksen hvert år.

I kjølvannet av finanskrisen gjorde Odin Norge det svakt. Strategien var fokus på små selskaper med lav pris, som førte til over 11 prosent bak på referanseindeksen. Dette skriver dinepenger. 

I 2014 snudde trenden, og Odin Norge har slått referanseindeksen hvert år. Med Rune Selmar, tidligere administrerende direktør i Folketrygdfondet, ved sjefsroret 2012, kan det ha vært endringen som skulle til.

– Odin fikk en ny investeringsstrategi da Selmar kom inn, sier den erfarne forvalteren, Vigdis Almestad i Odin Norge.

Odin Norge C – Norsk aksjefond

  • Forvaltningskapital: 5,5 mrd. kr.
  • Forvaltningshonorar: 1,5 prosent

Syv største plasseringer:

  • DNB 8,9 %
  • Yara International 7,1 %
  • Borregaard 7,0 %
  • Telenor 6,7 %
  • Statoil 6,3 %
  • SpareBank 1 4,7 %
  • Norsk Hydro 4,7 %

Almestad har mer enn 25 års erfaring i bransjen og ble i 2004 ansatt i Folketrygdfondet av Selmar, og samme mann hentet henne inn til rollen som forvalter i Odin Norge i fjor.

– Det har vært en snuoperasjon i hele selskapet. Mitt inntrykk av Odin fra utsiden var at selskapet i større grad fokuserte på verdiaksjer med lav pris i forhold til inntjening og store andeler innen syklisk industri. Får man konjunkturene mot seg kan det være vanskelig å komme seg ut av slike selskaper, sier den erfarne forvalteren.

De siste sju årene har antall plasseringer i fondet falt fra 67 til 25. Almestad foretrekker selskaper som leverer god avkastning og har et godt fundament for videre vekst.

– Vi er ferdig med oppryddingen. Effekten av det vises på avkastningen. Vi skal være konsentrert fond med høy aktiv andel, sier hun.

– Markedet undervurderer verdien av vekst

Odins strategi bygger på tre P-er: Prestasjon, Posisjon og Pris. Prestasjon betyr lønnsom vekst, solid balanse, ledelse med god historikk og fokus på aksjonærverdier. I tillegg må selskapet forsvare Posisjonen gjennom en holdbar forretningsmodell, inngangsbarrierer eller andre tydelige konkurransefortrinn. Prisen skal være gunstig.

– Vi ser etter selskaper som både har prestert og en markedsposisjon som gjør det sannsynlig at de vil fortsette med det. Prisen er selvfølgelig viktig, men vi ser at markedet har en tendens til å undervurdere verdien av vekst, sier Almestad.

– Over tid forklares rundt 98 prosent av en aksjes avkastning av resultatvekst og utbytte. De siste to forklares av endringer i prising, forteller Almestad.

Les også: Svenskene er dobbelt så flinke 

Odin har øket sin posisjon i Yara og Hydro i takt med at prisene på aluminium og gjødsel øker.

– Alle kan bygge en tørrlastbåt og følge konjunkturene opp og ned, men det skaper ikke meravkastning over tid. Det gjør derimot ledende markeds eller kostnadsposisjoner, sier Almestad.