Få dobbel skattefordel med IPS og aksjesparekonto

Sparemetodene Individuell pensjonssparing (IPS) og aksjesparekonto (ASK) gir deg store skattefordeler hver for seg, men sammen er de enda bedre. Finn ut hvorfor dette er en superkombo!

Ved å kombinere IPS og aksjesparekonto kan du få dobbel skattefordel til neste år. Her er oppskriften på hvordan du går frem, men først en innføring i hver sparemetode.

IPS – gratis lån fra myndighetene

Med Individuell pensjonssparing kan du spare inntil 40 000 kroner i året – et innskudd som gir deg 9 600 kroner tilbake på skatten (24 %). Det smarteste er å sette pengene du får igjen direkte inn på IPS, slik at avkastningen blir større uten at du investerer mer. Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, skatter du som om det er vanlig inntekt. Skattefordelen kan du altså se på som et gratis lån fra myndighetene, hvor du får rentene i ekstra pensjon. Genialt, eller hva?

Du slipper å betale formueskatt eller skatt på avkastningen mens du sparer. Pensjonssparingen er bundet til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordeles over så mange år. Årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av G (folketrygdens grunnbeløp). Det gir deg en sikret pensjonskonto til du er pensjonist, noe som kan være en trygghet for deg.

Les også: Kvinner sparer mindre enn menn – slik kan du snu det

Aksjesparekonto – gjør aksjesparing mer gunstig

Kontoen er ikke bare for proffe aksjehandlere, men passer for de fleste som har planer om å starte langsiktig sparing i aksjer eller aksjefond. Ja, nå kan du selge både aksjer og aksjefond med gevinst – helt skattefritt.

Skatt betaler du først når du tar ut beløp som er større enn den samlede kostprisen på verdipapirene. La oss ta et eksempel: Du har tidligere kjøpt et aksjefond for 100 000 kroner, som nå er verdt 150 000. Da kan du ta ut 100 000 kroner og la resten stå igjen, uten at det koster deg noe.

Les også: Aksjesparekonto for de unge og single

3 steg til dobbel skattefordel

Å kombinere IPS og aksjesparekonto er like enkelt som det er lønnsomt. Få fordelen allerede ved kommende lønnsoppgjør ved å følge denne 3-trinnsmodellen:

  1. Opprett aksjesparekonto innen 29. desember og flytt over aksje/aksjefondene dine. Har du fond eller aksjer som går med tap, og som du ønsker å selge, kan det være lønnsomt å vente med å sette dem inn på aksjesparekontoen. Da kan du først selge disse og få skattefradrag for tapet. Deretter setter du pengene inn på aksjesparekontoen.
  2. Ta ut opprinnelig innskutt beløp. Dette er skattefritt.
  3. Sett pengene fra aksjesparekonto til IPS, og få 24 % av innskuddet igjen på skatten.
Opprett IPS før nyttår